Succesvolle start samenwerking Avalex en HVC

(Foto: van/via Avalex)

De eerste boot met ingezameld huishoudelijk (rest)afval uit de Avalex-gemeenten is deze week uitgevaren naar HVC in Alkmaar. Vanaf januari 2022 verwerkt duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC dit ingezamelde afval van de Avalex-gemeenten en wint daar zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen en energie uit terug.

Met gepaste trots vertellen Nicolet Dukker (secretaris-directeur Avalex) en Dion van Steensel (algemeen directeur HVC) dat deze vaart het begin is van de samenwerking tussen de publieke organisaties Avalex en HVC.

Deze samenwerking is tot stand gekomen na een zorgvuldig gelopen traject met de zes Avalex-gemeenten. Afvalinzamelaar Avalex verzorgt de inzameling van afval en grondstoffen voor Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. In 2021 heeft Avalex voor het verwerken van de  opgehaalde afval- en grondstoffen gekozen voor HVC. Een belangrijke overweging bij deze keuze was de mogelijkheid van duurzame verwerking en recycling van drie huishoudelijke afvalstromen (gft, grof- en fijn restafval) tegen acceptabele tarieven, én met de mogelijkheid om plastic, metaal en drinkpakken na te scheiden.

Met HVC kunnen afvalinzamelaar Avalex en de zes Avalex-gemeenten stappen zetten om verder invulling te geven aan hun duurzaamheidsambities op het gebied van afval en grondstoffen.