Voor succesvol recyclen van kunststof is lange adem nodig

Kunststofrecycling 2.0; van kwantiteit naar kwaliteit

Terwijl het Centraal Planbureau constateert dat het recyclen van folies uit huishoudelijk afval weinig milieuwinst oplevert, geldt het tegenovergestelde voor de recycling van harde kunststoffen zoals kratjes, meubilair, buizen en emmers. Ruim 95% van de kunststoffen die binnen komen bij Van Werven worden hoogwaardig gerecycled.

Ondanks de huidige problemen bij het recyclen van folies, kan een succes als bij de harde plastics in de toekomst ook hier worden geboekt. “Deze folies zitten in een fase waarin ook wij hebben gezeten. Men moet nu het kind niet met het badwater weggooien”, zegt Ton van der Giessen, managing director van Van Werven Kunststofrecycling.

Zonder subsidie
Van Werven recyclet 100 miljoen kilo (een groot voetbalstadion vol) aan harde kunststoffen per jaar en bespaart daarmee 250.000 ton CO2, te vergelijken met de uitstoot van 100.000 auto’s per jaar. De grondstof is dermate hoogwaardig dat het zonder subsidie wordt bewerkt. “Wij hebben de ontwikkeling, van het allereerste begin naar kwantiteit tot kwaliteit, ook meegemaakt. Er is een lange adem nodig, maar uiteindelijk lukt het en lever je een enorme bijdrage aan de oplossingen op het gebied van grondstoffenschaarste en emissie.”

Er zit een groot verschil tussen het recyclen van het huishoudelijk plastic verpakkingen en harde kunststoffen. Met name de folies uit de zakken die huishoudens apart houden zijn slechts beperkt her te gebruiken. “Het zou bijvoorbeeld beter zijn om alleen de harde flessen en flacons in te zamelen. In de plastic zakken die nu worden ingezameld zit een groot deel aan vervuiling en daarvan kun je nu eenmaal geen mooie grondstof maken”, vervolgt Van der Giessen. “Het goede nieuws is dat de inzameling bij huishoudens nu zo is geregeld dat verwerkers volumes hebben. Nu moet een periode volgen waarin gewerkt wordt aan hoogwaardige recycling. Dan krijgen de hernieuwbare grondstoffen economische waarde.”

Het recyclen van harde kunststoffen, waarin Van Werven actief is, is een heel andere tak van sport. “Deze komt vooral bij gemeentelijke milieustraten vandaan. Wij zijn in staat om deze mix aan harde kunststoffen te sorteren, reinigen en verkleinen, in onder andere PE, PP, PVC en op specificatie gemaakte grondstoffen voor onze opdrachtgevers. Harde plastics worden door ons al tien jaar subsidieloos teruggebracht als grondstof, waarmee per kilogram kunststof 2,5 kilogram CO2-emissie wordt bespaard.”

Blijven volhouden
Veel gerenommeerde productiebedrijven gebruiken dit recyclaat inmiddels voor de productie van nieuwe producten zoals dashboards van auto’s, pijpleidingen en tuinmeubilair. “Harde kunststoffen zijn kwalitatief goed te recyclen. Keer op keer. Het doet niet onder voor nieuwe, virgin grondstof.” Van Werven is één van de koplopers in deze markt en is actief in ondermeer Nederland, België en Engeland.

Werken aan kwaliteit
Van der Giessen vindt het belangrijk om een signaal af te geven. “Er is veel onduidelijkheid rondom de verschillende plastics en de wijze waarop recycling succesvol is. Het feit dat het recyclen bij harde kunststoffen wel succesvol is, kan een motivatie zijn voor huishoudens en de beleidsmakers om vast te houden aan de inzameling en recycling van huishoudelijk plastic en er hard aan te werken dit beter te laten verlopen.”