Subcoal concept van N+P wint Duurzame Dinsdag prijs

Op dinsdag 1 september heeft N+P met haar idee “Afval verdringt kolen” de Duurzame Dinsdag prijs in ontvangst mogen nemen. Het ingestuurde “Subcoal concept” werd door de jury bekroond met deze nationale prijs. De reden dat dit initiatief door de jury is genomineerd, heeft te maken met een technische oplossing die zorgt voor verminderde CO2 uitstoot; die maakt dat afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen overbodig worden; die zorgt voor verdringing van fossiele brandstoffen en verbranding van Subcoal pellets zorgt voor minder NOx uitstoot in vergelijking met verbranding van kolen. De jury is van mening dat een dergelijk initiatief zorgt voor een reductie van de inzet van fossiele brandstoffen en daarmee bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland.

Subcoal wordt momenteel geproduceerd in Delfzijl (Groningen), van waaruit diverse klanten in Europa worden beleverd. De huidige klanten gebruiken Subcoal al om steenkool te vervangen en N+P heeft er vertrouwen in dat er op de kortere termijn ook in Nederland de eerste projecten worden gestart. “Met de kennis van nu verwachten we dat we in het laatste kwartaal van dit jaar een elektriciteitscentrale in Nederland gaan beleveren met Subcoal, waardoor deze een percentage van haar kolen kan vervangen”, aldus Lars Jennissen, die namens N+P de prijs in ontvangst heeft genomen.

Het Subcoal concept
Veel elektriciteitscentrales stoken nog steenkool, met een brede maatschappelijke discussie als gevolg. N+P biedt een oplossing: men werkt afval op tot Subcoal pellets, cilindervormige staafjes, die door elektriciteitscentrales maar ook door cement- en kalkinstallaties als alternatief voor kolen worden ingezet. De warmte die vrijkomt tijdens de verbranding van de afvalpellets wordt gebruikt om energie te genereren, net als bij de verbranding van steenkool.

Het Subcoal concept biedt diverse voordelen: ieder land heeft nog steeds afvalstromen die niet verder gerecycled kunnen worden, in sommige landen wordt dit afval zelfs nog gestort. N+P sorteert uit dit afval de hoogwaardige, hoogcalorische fractie die hierna wordt opgewerkt tot een brandstof. Het concept verkleint dus de afvalberg.

De opgewerkte brandstof is van dusdanige kwaliteit dat de eigenschappen nagenoeg gelijk zijn aan die van steenkool. Een groot verschil is het feit dat Subcoal ruim 50% biomassa brandstof bevat, die CO2 neutraal wordt verbrand. De CO2 uitstoot wordt hiermee dus gereduceerd. Daarnaast vermindert Subcoal het gebruik en dus de winning van de fossiele brandstof steenkool: afval verdringt hiermee dus kolen!
Het concept wordt volledig zonder subsidies uitgevoerd.