Sturen op bezoekersstromen bij de milieustraat

De ervaringen in Zoetermeer

Veel milieustraten in Nederland hebben de afgelopen tijd (vanaf de intelligente lock down) te maken met een enorm aanbod van afval. Ook in Zoetermeer. Dat werd duidelijk door de vele bezoekers, drukte waarbij er niet meer gelet werd op de onderlinge afstand (1,5 meter), lange wachtrijen met als gevolg files op het industrieterrein en zelfs onderling agressief gedrag bij de wachtenden.

De veiligheid van bezoekers en medewerkers kwam in het geding. Daarom werd op 20 maart besloten de milieustraat in Zoetermeer te sluiten. Hoe lang de situatie rondom corona zal duren en hoe deze zich ontwikkelt, is voor niemand bekend, maar wel is duidelijk dat aanpassingen noodzakelijk zijn. De vraag was “hoe regel je de bezoekersstromen?“

Bezoekersstroom
Om grip te krijgen op de bezoekersstromen moet je sturen op het aantal bezoekers per tijdseenheid. Hier wilden we mee verder. Sturen op bezoekers per tijdseenheid betekent dat men een afspraak moet maken voor het bezoeken van de milieustraat. Bij het maken van die afspraak wordt het kenteken genoteerd van het voertuig waarmee de bezoeker komt. Bij de ingang van de milieustraat controleert een medewerker of het kenteken van het voertuig op de lijst met afspraken staat. Als dat niet het geval is, wordt de bezoeker niet toegelaten op de milieustraat en wordt geadviseerd alsnog een afspraak te maken.

Achter de schermen
Als eerste werd het maken van een afspraak voor bezoek aan de milieustraat opgepakt door het gemeentelijk informatiepunt via telefoonnummer 14 079. De vraag bleek enorm. Met overbelaste telefoonlijnen en lange wachttijden tot gevolg. Daarnaast werden we geconfronteerd met een technische storing. We zaten met de handen in het haar. Online een afspraak maken was onze wens. En liefst zo snel mogelijk te implementeren! Met de aanwezige applicatie lukte het niet om dit te regelen. Maar met hulp van GSD automatisering kwam het goed van de grond. Zij hadden de basis voor het maken van een online afspraak op de plank liggen.  Wel zijn er wat specifiek Zoetermeerse aanpassingen aan toegevoegd voor een Zoetermeerse “look and feel”. Op vrijdag 1 mei werkte de applicatie goed en konden de eerste afspraken online gemaakt worden.

Quote wethouder Jakobien Groeneveld: ‘’Voor de veiligheid van inwoners en van onze medewerkers hebben wij de milieustraat eerst moeten sluiten. Vanuit een lastige positie met een gesloten milieustraat hebben we een succesvolle werkwijze gevonden voor een veilig bezoek aan de milieustraat. ‘’

De ervaringen
Direct na het “online gaan” zagen we wachttijden bij het gemeentelijk informatiepunt vlot tot nul afnemen. De online-mogelijkheid werd snel gevonden door publicaties op sociale media en via gemeentelijke kanalen. Er ontstond door deze manier van afspraak maken een geleidelijk aanbod van bezoekers. Onze inwoners hebben inzicht in alle openstaande data en tijden en kunnen daardoor een voor hen geschikte tijd kiezen. Er zijn geen wachtrijen meer op het industrieterrein en de doorstroming op de milieustraat gaat veel sneller. Alle containers zijn goed bereikbaar en de bezoekers ervaren een veilige omgeving waar het makkelijk is om het afval weg te gooien. Per tijdsblok van 15 minuten worden 12 bezoekers toegelaten en we overwegen om dit aantal te verhogen. Ook ontwikkelen we een app voor zowel Apple als Android. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het makkelijker afzeggen van een eerder gemaakte afspraak.

Conclusie
Het sturen op bezoekersstromen heeft een positief effect. Het aanbod aan bezoekers is geleidelijk en daardoor ontstaat een snellere doorstroming. Er zijn geen files en er is voor de bezoeker en voor de medewerker een veilige omgeving gecreëerd. En niet onbelangrijk: de inwoner is tevreden met deze werkwijze!