Stoomturbine Attero Moerdijk feestelijk geopend door Mark Rutte

Met deze stoomturbine produceert Attero voor circa 400.000 huishoudens elektriciteit uit restafval. Daarnaast kan de stoom ook flexibel worden ingezet voor levering aan warmtenetten om daarmee het verbruik van aardgas te verminderen.

Na toespraken van de heer Ganzeboom en minister-president Rutte was het tijd voor de openingshandeling. Waar CEO Paul Ganzeboom de gaskraan letterlijk dicht draaide, was het aan minister-president Mark Rutte de eer om de stoomkraam open te draaien. Daarnaast presenteerden Attero tijdens de opening een animatie van de werking en het nut van de stoomturbine.

Na de opening volgde een plenair inhoudelijk programma. Centraal daarin stond de vraag: “Welke impact heeft deze innovatie voor de verduurzaming van de industriële sector?” Daarover sprak presentator Maarten Bouwhuis (o.a. BNR Nieuwsradio) tijdens een interactieve talkshow met Tjalling de Vries (projectleider warmtenetten bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Ferdinand van den Oever (directeur Havenbedrijf Moerdijk), Bernice Notenboom (poolreiziger en klimaatjournalist) en Tamme Mekkes, commercieel directeur bij Attero. Gezamenlijk schetsten zij de noodzaak voor het terugdringen van het gebruik van aardgas en de komst van duurzame alternatieven zoals warmterotondes. Ook bespraken zij daarin de rol van de nieuwe stoomturbine van Attero, die hierin een prominente rol zou kunnen vervullen. De tafelgasten stonden tevens stil bij de impasse rond het klimaatakkoord en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de industrie en de overheid om de doelstelling van het Parijs akkoord na te leven.