Stichting OPEN en Stichting Batterijen bundelen hun krachten: integratie per 1 januari 2024

De besturen van Stichting OPEN, Stichting Batterijen, Stichting EPAC en Stibat services hebben ingestemd met de voorgenomen integratie van Stichting OPEN en Stichting Batterijen. Dit besluit is genomen na het eerder aangekondigde onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd. De betrokken organisaties zijn onverminderd overtuigd van de meerwaarde van de krachtenbundeling. De integratie zal per 1 januari 2024 worden geëffectueerd….lees verder

Bron: Stichting Open


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.