Vanaf nu heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) officieel een Raad van Advies. De Raad is benoemd door het bestuur van Stichting OPEN en had op 14 december zijn oprichtingsvergadering. Steven van Eijck, voorzitter van het bestuur van Stichting OPEN: “Door zijn brede maatschappelijke samenstelling is deze Raad van Advies van grote waarde voor Stichting OPEN en de uitdagingen waar wij de komende jaren mee te maken krijgen. Als producentenorganisatie willen en moeten we hier optimaal op anticiperen. Denk aan de energietransitie die nog onvoldoende rekening houdt met de doelstellingen op het gebied van circulaire economie. Dat kan bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van levensduurverlenging in de weg zitten. Daar moeten we wat mee.”

De Raad van Advies, onder voorzitterschap van mr. dr. Jan Peter Balkenende, zal Stichting OPEN gevraagd én ongevraagd adviseren over strategische vraagstukken zoals stijgen op de R-ladder van de circulaire economie, internationale grondstoffenpolitiek en positionering. Jan Peter Balkenende: “E-waste is, ook internationaal, een sterk groeiende afvalstroom. Stichting OPEN kan met haar expertise een betekenisvolle bijdrage leveren aan het publieke debat, niet alleen over circulaire economie en grondstoffen maar ook over hoe het publiek kan worden meegenomen in de transitie.”

In de Raad van Advies nemen verder zitting: Roger Beuting (ROVA), Tuur Elzinga (FNV), Sandra Molenaar (Consumentenbond), Aniek Moonen (Jonge Klimaatbeweging),  Jeannine Peek (CapGemini), Werner Schouten (Impact Economy Foundation), Rob van Tulder (Erasmus Universiteit), Marinke Wijngaard (TNO) en Sjors Witjes (Radboud Universiteit).