Steun voor moties voor meer circulaire bouw

Bij de bouw en constructie van gebouwen moet idealiter zoveel mogelijk recyclebaar materiaal worden toegepast. Verspilling van materialen moet er juist zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom heeft de een meerderheid in de Kamer zich achter een motie geschaard waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze bij bouwen en renoveren van gebouwen maximaal kan worden ingezet op recyclebaar bouwen. Dat moet gaan gebeuren in nauwe samenwerking met de bouwsector en de recyclebranche….lees verder

Bron: BRBS 03-07-2019 12:44

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.