Sterke resultaatontwikkeling voor Van Gansewinkel

In 2016 heeft Van Gansewinkel haar EBITDAE sterk weten te verbeteren. Dit werd gerealiseerd in een nagenoeg stabiele markt met vrijwel gelijkblijvende volumes. De afvalrecycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen boekte een licht hogere omzet, maar slaagde er in EBITDAE met 26,9% te laten groeien tot € 91,1 miljoen. Dit sterke resultaat vormt het sluitstuk van een intensieve transitieperiode, waarin Van Gansewinkel haar activiteiten heeft toegespitst op winstgevende groei.

CEO Marc Zwaaneveld: “Wij hebben onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen optimaal laten zien in de afgelopen twee jaar. Begin 2015 lag er nog een complex financieringsdossier en zowel de omzet als winstgevendheid waren al jaren krimpend. Met een succesvolle herfinanciering, een vernieuwde strategie, een verbeterde organisatiestructuur met enthousiaste medewerkers en forse investeringen in materieel en recyclinginstallaties, maakten we een duidelijke omslag met ons bedrijf. Dat betaalt zich momenteel uit in deze sterke financiële resultaten.”

Resultaten 2016
Op going concern basis nam in 2016 de omzet met 2% toe naar € 879 miljoen (2015: € 864 miljoen). EBITDAE steeg met 26,9% en kwam uit op € 91,1 miljoen (2015: € 71,8 miljoen) [1]. Deze stijging is met name veroorzaakt door een efficiëntere en verbeterde bedrijfsvoering, alsmede een verbetering van de kwaliteit van de omzet. In een nagenoeg stabiele markt met vrijwel gelijkblijvende volumes moest tegelijkertijd wel het hoofd worden geboden aan de zeer lage grondstofprijzen.

Krachtenbundeling tot toonaangevende Europese afvalrecycler
Op 29 september 2016 maakte Van Gansewinkel bekend samen met Shanks Group plc een fusie-overeenkomst te hebben getekend, die een samenvoeging van beide bedrijven mogelijk moet maken. De voorgenomen krachtenbundeling is inmiddels in een vergevorderd stadium beland, nadat de aandeelhouders van beide partijen de fusie in oktober formeel goedkeurden. Afronding is nu alleen nog afhankelijk van instemming van de mededingingsautoriteiten. Er wordt hard gewerkt om het fusieproces te finaliseren.

Marc Zwaaneveld: “Waarde creëren uit restmaterialen is een geweldig mooie opdracht. Van Gansewinkel en Shanks vullen elkaar op dat gebied goed aan. De nieuw gecombineerde groep heeft veel meer schaalgrootte en financiële draagkracht. Samen met een uitgebreider dienstenpakket en een gevarieerder klantenkring vormt dat een uitstekende basis om verder te kunnen groeien. Met veel vertrouwen gaan we beide krachtige bedrijven laten samensmelten tot een nieuwe, toonaangevende Europese afvalrecycler.”

[1] Op basis van niet door een accountant gecontroleerde cijfers voor het jaar, eindigend op 31 december 2016. De going concern basis is exclusief de resultaten van speciale en eenmalig verkochte activiteiten gedurende 2015, die werden opgenomen in de statutaire jaarrekening van Van Gansewinkel Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2015. Deze jaarrekening is gebaseerd op grondslagen van Van Gansewinkel Groep. Deze grondslagen verschillen van die door Shanks Group plc zijn gehanteerd en die met betrekking tot financiële informatie over Van Gansewinkel Groep aan de aandeelhouders van Shanks Group plc zijn gecommuniceerd.