Stadsbeheer Groningen is met circa 700 medewerkers onder andere verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval in Groningen en Het Hogeland, het beheer van de openbare ruimte én de inzameling van bedrijfsafval.

Het team van 21south is er trots op dat Stadsbeheer Groningen na een uitgebreide aanbesteding, een verificatie- en een voorbereidingsfase, heeft gekozen voor het 21QUBZ platform voor de ondersteuning van hun primaire processen.

Stadsbeheer gaat onder andere gebruik maken van 21QUBZ ERP, 21route, de 21QUBZ Inwoner App, het Inwonerportaal en het Klantenportaal.

Het project behelst ook het opleiden en trainingen van ruim 400 gebruikers en de inrichting van koppelingen met applicaties zoals YouForce, Dafinci, Waste Vision, JAMA en Pfister.