Staatssecretaris van I&M Sharon Dijksma bezoekt sorteerinstallatie Renewi

Op maandag 10 april 2017 heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma een bezoek gebracht aan Van Vliet Contrans | Renewi. Reden voor dit bezoek is om eens met eigen ogen te bekijken hoe grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval verder gescheiden worden d.m.v. een sorteerinstallatie. Op deze wijze wordt meer afval hergebruikt en minder afval verbrand, hetgeen beter is voor klimaat en milieu. Het bezoek was op uitnodiging van de branchevereniging BRBS.

Van Vliet Contrans | Renewi beschikt op haar locatie in Wateringen over één van de meest geavanceerde sorteerinstallaties van Europa. Met deze zeer geavanceerde sorteerlijn wordt beduidend meer afval verwerkt en wordt er tevens meer uit het afval gehaald, waarmee het recyclingspercentage stijgt. De nieuwe sorteerlijn kenmerkt zich door de toepassing van de laatste technische verworvenheden. Technieken die de onderneming in staat stellen duurzamer en volgens de steeds strengere eisen van de overheid vele stromen te scheiden. Op deze sorteerinstallatie zijn dat puin, ferro (ijzer), zeefzand, hout, papier, folie en rest.

De omslag naar een circulaire economie is iets waar ook de overheid druk mee bezig is. Zo is vorige jaar het Rijksbrede Programma Circulaire Economie aan de Tweede Kamer aangeboden en is afgelopen januari nog het Grondstoffenakkoord ondertekend door overheid en vele bedrijven uit diverse branches. Van een wegwerpcultuur naar een circulaire cultuur, waar we anders kijken en omgaan met afval en grondstoffen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Tijdens het bezoek – georganiseerd in samenwerking met BRBS Recycling, branchevereniging recycling breken & sorteren – is een korte presentatie gegeven en aansluitend heeft de staatssecretaris een rondleiding gekregen over de sorteerinstallatie. Ze was erg onder de indruk van de installatie en de mogelijkheid van het verder scheiden & recyclen van het afval.