Speerpunten Nedvang 2014: meer glas inzamelen en samen met afvalbedrijven de monitoring op orde krijgen

Dinsdag 14 januari was de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst van Nedvang. Dit jaar was deze op de locatie van de RDM Campus. In zijn toespraak maakte de voorzitter van Nedvang, Ed Hamming, duidelijk dat Nedvang in 2014 twee speerpunten heeft: zorgen voor inzameling van meer glas en samen met afvalbedrijven de monitoring op orde krijgen.

De nieuwjaarsbijeenkomst van Nedvang had met de RDM Campus weer een bijzondere locatie: in het bruisende gebied van de Rotterdamse haven, maar ook tussen de schoolbanken. Op de druk bezochte bijeenkomst kwamen vooral veel vertegenwoordigers van afvalbedrijven en van gemeentelijke organisaties elkaar tegen.

In de toespraak van de voorzitter werd kort teruggekeken op het afgelopen jaar. 2013 was voor het verpakkingendossier het eerste jaar van de nieuwe raamovereenkomst Verpakkingen en van de nieuwe zogenaamde ‘afvalbeheerstructuur’. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is daarbij in de lead als normadressant namens de producenten en importeurs. Nedvang werkt als uitvoeringsorganisatie in opdracht van het Afvalfonds, met als duidelijke rol het zorgen voor de monitoring en voor de stimulering van de inzameling en recycling van verpakkingen. Met als belangrijke partners gemeenten en afvalbedrijven.

De voorzitter noemde een aantal van de mijlpalen die in 2013 zijn bereikt:

  • Met 96% van de gemeenten is een deelnemersovereenkomst afgesloten en ondertekening door de resterende gemeenten is bijna een feit. Zo zorgt Nedvang ervoor dat gemeenten inzamelvergoedingen blijven ontvangen van het Afvalfonds. Samen met Nederland Schoon is een (betaal)structuur opgezet zodat gemeenten ook vergoed kunnen worden voor de extra aanpak van zwerfafval;
  • Er zijn 1.347 nieuwe inzamelcontainers bij supermarkten gekomen voor de inzameling van plastic verpakkingsafval.
  • De samenwerking met afvalbedrijven is sterk verbeterd: Nedvang heeft met al meer dan 80 afvalbedrijven een deelnemersovereenkomst gesloten om te gaan werken aan de monitoring.
  • Voor de inzameling van meer glas, is de glascampagne “samen aan de bak” gestart.

Het jaar 2014 zal vooral in het teken staan van de implementatie van het Basisdocument Monitoring door samen met de afvalbedrijven de monitoring op orde te krijgen én van de campagne om meer glas in de glasbak te krijgen. Om met deze speerpunten aan de slag te gaan is het van belang samenwerking te zoeken en dat zal Nedvang ook zeker blijven doen. De voorzitter sloot dan ook af door aan alle aanwezigen te vragen om ‘Samen met ons aan de bak te gaan’.