Spaar het milieu met de gratis Milieu Service Nederland Cartridge-box

Cartridges die nog inktresten met gevaarlijke stoffen bevatten, worden door de Eural (de Europese afvalstoffenlijst) aangemerkt als gevaarlijk afval. Cartridges mogen daarom niet worden verwerkt als restafval, maar dienen gescheiden te worden ingezameld.

Er zijn geschiktere verwerkings- en recyclingsmogelijkheden, die vaak ook goedkoper zijn. De meeste cartridges kunnen worden hergebruikt. Bovendien is het goedkoper en milieuvriendelijker om de cartridges gescheiden te verwerken, in plaats van deze te verwerken als restafval.

De oplossing is de Milieu Service Nederland Cartridge-box. Duurzaam ondernemen is voor steeds meer bedrijven, net als voor Milieu Service Nederland b.v., een onderdeel van de bedrijfsvoering. Om die bedrijven optimaal en duurzaam van dienst te zijn, wordt door Milieu Service Nederland de Cartridge-inzamelbox aangeboden. Hiermee faciliteert het bedrijf een totaalaanbod aan afvalverwerkingsmethoden.

Voor de inzameling van lege inktcartridges kunt u gebruikmaken van de speciale Milieu Service Nederland Cartridge-box. Na de inzameling wordt zorg gedragen voor een milieuvriendelijke recycling en verwerking van de cartridges.

Neem contact op en u krijgt de Milieu Service Nederland Cartridge-box gratis geleverd!