Sortiva Alkmaar in bezit Keurcompost certificaat

Sinds begin februari is Sortiva, het recyclebedrijf van GP Groot en HVC, op de locatie Alkmaar in het bezit van het Keurcompost certificaat, hét kwaliteitscertificaat op het gebied van compost.

Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. De kwaliteitseisen voor de samenstelling zijn vastgelegd in de ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’.
Daarmee is geborgd dat het product altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.