Sorteren kunststof verpakkingen definitief gegund aan SITA

Area Reiniging, AVU, Berkel Milieu, Circulus, GAD en ROVA hebben de opdracht voor het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen definitief gegund aan Sita. Deze gunning volgt uit een door de aanbestedende diensten gezamenlijk georganiseerde Europese aanbesteding.

Met deze gunning wordt volgens de samenwerkende partijen een belangrijke stap gezet in het verhogen van het hergebruik van huishoudelijk afval. Inschrijvers werden uitgedaagd tot hogere recyclingresultaten te komen. Dat is gelukt. Alle inschrijvers lieten namelijk zien dat door innovatie en procesverbetering een hoger recyclingpercentage kan worden bereikt. Daarnaast zullen gemeenten hun inzamelsystemen optimaliseren zodat meer kunststof verpakkingen gescheiden worden ingezameld. Ook bestaat de mogelijkheid om drankenkartons en blik te laten sorteren.
De aanbesteding volgt uit de afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen waarbij gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de sortering en vermarkting van kunststof verpakkingen.

De opdracht betreft de sortering van kunststof verpakkingen uit 70 gemeenten. In totaal gaat het om ongeveer 25,5 Kton kunststof verpakkingen, 2,4 Kton drankenkartons en 400 ton blik.
De definitieve gunning ging niet zonder slag of stoot. Eind juli al publiceerde de gezamenlijke aanbestedende diensten hun voorlopige gunning. Maar liefst drie juridische procedures volgden. Deze werden allemaal gewonnen waarmee de weg vrij kwam voor een definitief gunningsbesluit.

Cirkel rond
Uniek aan deze overeenkomst is dat de partijen gezamenlijk gaan verkennen hoe van het ingezamelde en gesorteerde kunststof verpakkingsafval, nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Deze producten worden vervolgens voorzover mogelijk teruggeleverd aan de burgers van deze gemeenten.
Daarnaast is SITA aandeelhouder en mede initiatiefnemer van de nieuwe kunststoffabriek QCP (Quality Circular Polymers) in Limburg, die uit plastic afval nieuwe grondstoffen produceert voor de kunststof verwerkende industrie. Concreet houdt dit in dat SITA in de nabije toekomst de zogenaamde mengkunststoffen (mix van diverse kunststoffen) uit het kunststofafval gaat opwerken tot nieuwe grondstof. Deze grondstof wordt vervolgens ingezet voor nieuwe consumentenproducten, zoals (de behuizing van) koffiezetapparaten en huisdecoratie-artikelen.

 

[vc_button title=”Meer over SITA” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]