Slim afvalmanagement draagt steentje bij aan bescherming 13e-eeuws landgoed Nyenrode

SUEZ zet kleine inzamelwagens in voor minimale belasting natuurlijke omgeving

Nyenrode Business Universiteit gaat met SUEZ in zee voor de verwerking van vrijwel alle afvalstromen die binnen de onderwijsinstelling op het eeuwenoude landgoed vrijkomen. SUEZ wordt verantwoordelijk voor het verwerken van al het restafval, swill, papier, glas en kunststof, evenals het zorgvuldig en veilig afvoeren van vertrouwelijke documenten en klein chemisch afval; zoals tl- buizen, toners en batterijen. Om ervoor te zorgen dat de prachtige natuurlijke omgeving van de universiteit niet wordt aangetast, zet zij speciaal materieel in. Door het onderwijsinstituut meer inzicht te bieden in haar afvalstromen is Nyenrode in staat maatregelen te nemen om haar afvalmanagement te verduurzamen, zodat ook komende generaties studenten hiervan kunnen genieten. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

SUEZ Nyenrode
Wendy Bor (SUEZ) en Joost Mors (Nyenrode) tekenen de samenwerking voor slim afvalmanagement

Nyenrode Business Universiteit is de enige private universiteit van Nederland en werd in 1946 opgericht door captains of industry van een aantal toonaangevende Nederlandse bedrijven, zoals (voorlopers van) Air France-KLM, Shell, Unilever, Philips en Akzo Nobel. Dit deden zij met het doel een onderwijsinstituut op te richten waar een nieuwe generatie topmensen voor het (internationale) bedrijfsleven zou worden opgeleid. Nyenrode Business Universiteit is gesitueerd in een parkachtige omgeving op een 13e-eeuws landgoed. Sinds 2001 heeft het landgoed een beschermde status.

Bescherming kwetsbare natuur
Na een aanbesteding heeft Nyenrode Business Universiteit ervoor gekozen de verwerking van alle afvalstromen die op haar landgoed vrijkomen toe te vertrouwen aan SUEZ, vanwege de kwaliteit van haar plan van aanpak om de doelstellingen van de universiteit te realiseren. Het landgoed van Nyenrode heeft veel kleine paden en bevindt zich in een mooi natuurgebied. Als onderdeel van haar duurzame kernwaarden hecht Nyenrode veel waarde aan de bescherming van dit eeuwenoude landgoed. Dat sluit goed aan bij de ambitie van SUEZ ervoor te zorgen dat het afval van vandaag een grondstof is voor de producten van morgen en natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk te beschermen voor toekomstige generaties. Om de natuurlijke omgeving van het landgoed zo goed mogelijk te beschermen, maakt SUEZ tijdens de afvalinzameling gebruik van miniwagens.

“Tijdens de inzameling houden we rekening met de kwetsbaarheid van de natuur op het landgoed van Nyenrode. Dit doen we door het gebruik van kleine inzamelvoertuigen die het milieu minimaal belasten, doordat zij lichter en wendbaarder zijn. Zo zetten we een kleine kraakperswagen en bakwagen in om te voorkomen dat de paden in het park verzakken”, vertelt Wendy Bor, Directeur sales en marketing van SUEZ. “Om Nyenrode te helpen haar duurzame doelstellingen te bereiken, gaan we hen daarnaast inzicht geven in de aard en omvang van afvalstromen in de verschillende gebouwen op het landgoed. Dit doen we in nauw overleg met Nyenrode, wat betekent dat we samen doelen opstellen en onze expertise inzetten om tot de meest duurzame oplossingen te komen.”

Bewuste keuze voor duurzaam afvalbeheer
Om de verschillende afvalstromen van Nyenrode in kaart te brengen, wordt het afval – restafval, kunststof en papier – gewogen om verschillen tussen locaties zichtbaar te maken en met elkaar te benchmarken. “SUEZ biedt Nyenrode handvatten om duurzame verbeteringen te realiseren op het gebied van afvalmanagement. Dit gebeurt op basis van kwartaalrapportages die inzicht bieden in actuele afvalstromen, hoeveelheden afval, de milieu-impact en het rendement overzichtelijk weergeven. Zo stelt SUEZ ons in staat om bewuste keuzes te maken op het gebied van duurzaam afvalmanagement”, zegt Joost Mors, Director of Hospitality & Services van Nyenrode