SITA Nederland wordt SUEZ Environnement

Wereldwijde activiteiten verenigd voor bescherming van natuurlijke hulpbronnen
De SUEZ ENVIRONNEMENT Group bundelt al haar verschillende handelsmerken vanaf vandaag in één internationaal merk – SUEZ Environnement – met één missie: de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. De groep is aanwezig in 70 landen. Door internationale groei en integratie van nieuwe activiteiten zijn in de loop der jaren niet minder dan 40 verschillende merken ontstaan (waaronder SITA, Degrémont, Lyonnaise des Euax, AGBAR, Aqualogy, United Water, Ondeo Industrial Solutions en SAFEGE). Deze herpositionering betekent niet dat het merk SITA direct verdwijnt. Het nieuwe merk – SUEZ Environnement – wordt in Nederland in de loop van dit jaar stapsgewijs in gebruik genomen.

Tot nu toe was de groep georganiseerd op basis van twee kernactiviteiten: water en afvalbeheer. Vanaf nu richt SUEZ Environnement zich op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen met vier kernactiviteiten: het beheer en hergebruik van water, het recyclen en hergebruik van afval, oplossingen op het gebied van waterbehandeling en advisering over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling.

“De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. SUEZ Environnement bevindt zich in het hart van deze evolutie en wij kunnen hierbij een belangrijke spilfunctie vervullen. Op het gebied van duurzaam afvalmanagement dragen we nu al bij aan het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en sluiten we ketens in samenwerking met partners. Met één nieuw merk – dat straks internationaal bekend staat om het beschermen van hulpbronnen – kunnen we dit nóg beter laten zien”, vertelt Wieger Droogh, algemeen directeur SITA Nederland.

De herpositionering heeft drie belangrijke doelstellingen:
Vereenvoudiging van de merkstructuur, gericht op een verbetering van de commerciële effectiviteit. Het doel is beter herkenbaar te zijn voor alle klanten van SUEZ Environnement en zo sneller te groeien, in het bijzonder in internationale markten en bij industriële klanten.

Inspelen op nieuwe klantbehoeften – Veel organisaties worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van milieu en samenleving. Zoals het inrichten en beheren van slimme en duurzame steden die natuurlijke hulpbronnen sparen, de druk op het milieu beperken en inspelen op klimaatverandering.

Grotere samenhang van activiteiten binnen SUEZ Environnement, zodat de groep kan inspelen op de uitdagingen van de circulaire economie. Als gevolg van nieuwe milieuvraagstukken is de traditionele rol van dienstverlener al veranderd in een rol die is gericht op de bescherming van schaarse hulpbronnen (water, energie en ruwe grondstoffen). Deze schaarste is zo urgent dat consumptie- en productiemodellen moeten veranderen naar een model gebaseerd op hergebruik en herstel.

Middelpunt van grondstoffenrevolutie
De herpositionering is gericht op het versterken van de positie van de Groep als één van de belangrijkste spelers in de grondstoffenrevolutie. “De steeds grotere schaarste van natuurlijke hulpbronnen heeft een ingrijpende verandering van onze samenleving tot gevolg, vergelijkbaar met de industriële of digitale revolutie. Onze groep moet kunnen inspelen op nieuwe behoeften van klanten. Als belangrijke speler in de circulaire economie willen we klanten ondersteunen met onze expertise door het aanbieden van een wereldwijd en samenhangend aanbod van oplossingen voor de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Vanaf vandaag zullen onze 80.000 medewerkers deze missie met trots en overtuiging uitdragen onder één merk: SUEZ Environnement”, aldus Jean Louis Chaussade, CEO van Suez Environnement.

Ketens sluiten en samenwerken
in de afgelopen jaren heeft SITA Nederland al belangrijke stappen gezet in het sluiten van ketens, zoals op het gebied van kunststoffen. Zo won zij kort geleden aanbestedingen voor de sortering van kunststof afval uit huishoudens. Het plastic afkomstig uit bijna 70 procent van alle Nederlandse gemeenten gaat straks naar SITA. Met deze gesorteerde kunststof stromen maakt zij de weg vrij naar de volgende schakel in de keten: het verwerken tot opnieuw bruikbare grondstoffen. “Om dit te realiseren, hebben we twee partnerships gesloten. Met de Houweling Groep werken we samen bij het omzetten van harde kunststoffen tot hoogwaardige grondstoffen. Bovendien hebben we een grote investering gedaan in Quality Circular Polymers, kortweg QCP, dat in Sittard-Geleen teruggewonnen kunststoffen gaat verwerken tot een kwaliteitsgrondstof die vrijwel gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke grondstof”, aldus Droogh. “Dit zijn concrete voorbeelden van samenwerkingsvormen waarbij we ketens sluiten, natuurlijke grondstoffen besparen en bouwen aan een gezonde toekomst.”

 

[vc_button title=”Meer over Sita” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]