(foto: van/via Sidcon)

Sidcon gaat de komende tien jaar een bijzondere samenwerking aan met de gemeente Amsterdam.  Het langlopende contract betekent dat Sidcon niet alleen 300 ondergrondse perscontainers gaat leveren, maar ook zorgt voor vernieuwing, full service onderhoud en data-abonnement. De samenwerking is bedoeld om de kwaliteit van de afvalinzameling in de hoofdstad verder te verhogen.

Bij ‘gewone’ contracten is het gebruikelijk dat een producent de containers levert en eventueel plaatst, waarna het contract na relatief korte tijd afloopt. De langdurige samenwerking tussen Sidcon en Amsterdam houdt in dat beide partijen zich in gaan zetten voor continue kwaliteitsverbetering en het halen van de doelstellingen. “Dat is voor ons een belangrijke meerwaarde”, zegt contractmanager Joost Moerkerk van de gemeente Amsterdam. “Sidcon richt zich niet op het uitvoeren van de opdracht tegen minimale kwaliteit, maar toont meerwaarde en initiatief bij het realiseren van onze inzamel- en circulariteitsdoelstellingen.” Sidcon gaat bijvoorbeeld samen met de gemeente een levenscyclusanalyse en een milieukostenindicator voor de containers opstellen, in het kader van circulaire ambities.

Betere producten
Sidcon is een bedrijf dat geheel in eigen beheer perscontainers ontwikkelt en produceert. Daardoor kan het bedrijf flexibel inspelen op veranderingen in de markt. “Wij hebben bijvoorbeeld een ondergrondse perscontainer ontwikkeld die speciaal aangepast is aan karton”, aldus Sidcon-directeur Reinier Siderius. “Door meer online-aankopen neemt de hoeveelheid karton in de oudpapierfractie immers aanzienlijk toe. Door langdurige samenwerkingsverbanden als deze zijn wij in staat meer innovatieve producten te ontwikkelen en kunnen wij de nadruk leggen op kwaliteit. Dat levert uiteindelijk betere producten op.”

Reductie CO₂
Dat de keuze voor deze duurzame samenwerking op Sidcon viel, is niet geheel verrassend. Amsterdam heeft al 350 ondergrondse perscontainers van Sidcon in gebruik. De nieuwe samenwerking borduurt voort op dit succes. Amsterdam wilde bovendien een data-abonnement voor vulgraadmeting en eventuele storingen, zodat inzamelroutes eenvoudig geoptimaliseerd kunnen worden. Een ander aandachtspunt in de aanbesteding was vermindering van CO₂- en fijnstofuitstoot. Sidcon werkt intern hard aan certificering op het hoogste niveau.

Ruimtebesparing
De ondergrondse perscontainers van Sidcon zijn in heel Europa aan een opmars bezig. Ook landen als Frankrijk, Duitsland en Denemarken tonen inmiddels interesse. Ondergrondse perscontainers besparen veel ruimte én vervoersbewegingen. De capaciteit van een perscontainer is gemiddeld vier keer zo groot als van een gewone ondergrondse container. Dat betekent dat ze minder vaak geleegd hoeven te worden. Voor een stad als Amsterdam, waar ruimte kostbaar is en het verkeer druk, is dat een belangrijke factor.