Sector in actie om extra vrachtwagenchauffeurs te werven

Bijeenkomsten ‘ikwordvrachtwagenchauffeur.nl’ met volle kracht hervat

Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. In de komende jaren heeft de sector behoefte aan de instroom van ruim 7.000 chauffeurs per jaar. Een belangrijke oorzaak hiervan is de vervangingsvraag door vergrijzing. Sociale partners in de sector transport en Logistiek, TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen komen daarom in actie om te zorgen voor extra vrachtwagenchauffeurs om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. De sector wil dit bereiken met een gezamenlijke aanpak die bestaat uit het aanbieden van aantrekkelijke regelingen, het organiseren van regionale initiatieven ondersteund met landelijke acties en het helpen van bedrijven in het werven vanuit de eigen netwerken. De uitvoering van de campagne is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en wordt mogelijk gemaakt door SOOB, het opleidingsfonds voor de sector.

Het roer om met flinke lesgeldsubsidie én baangarantie
Werken als vrachtwagenchauffeur in de sector transport en logistiek betekent werken in een sector die ertoe doet: het is een vitaal beroep. De vrijheid, zelfstandigheid, baanzekerheid en de afwisseling maken het beroep aantrekkelijk voor een bredere groep mensen. Het is een baan van deze tijd in een dynamische sector met zekerheid voor de toekomst. Om de drempel van het lesgeld te verlagen is er een flinke vergoeding beschikbaar waarbij een werknemer maximaal 15% van het lesgeld voor de opleiding Chauffeur beroepsgoederenvervoer zelf moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld ook rijlessen voor het behalen van je C(E) rijbewijs. En door het aanbieden van een baangarantie bij een toekomstige werkgever wil de sector de keuze om het roer om te gooien vergemakkelijken.

Regionale verschillen
Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Nederland is groot, maar verschilt per regio. Om extra vrachtwagenchauffeurs te werven daar waar de vraag het grootst is, organiseert STL vanaf oktober bijeenkomsten in Nijmegen op 5 oktober 2021 en in Rotterdam op 26 oktober 2021. Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers letterlijk een kijkje in de wereld van transport en logistiek. Zo kunnen ze meerijden op de vrachtauto, in gesprek gaan met zij-instromers die voor deze wereld hebben gekozen en hun mogelijk toekomstige werkgever ontmoeten.

Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl
De campagne wordt aangepakt met een online offensief via social media, lokale media en via publicaties in diverse magazines. Ook gaat STL bedrijven helpen bij de werving van nieuwe vrachtwagenchauffeurs vanuit de eigen netwerken. Het blijkt dat vrachtwagenchauffeurs vaak uit de eigen familie- en vriendenkring komen of al werken bij het bedrijf in een andere functie.