Schoonmaakdag Bedrijvenstad Fortuna groot succes

Dinsdag 3 juli jl. heeft er op bedrijvenstad Fortuna een schoonmaakdag plaatsgevonden. Mede dankzij de vrijwillige inzet van zowel Vixia als L’Ortye hebben de ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein, Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek, Ondernemersvereniging BSG en de gemeente Sittard-Geleen het terrein een metamorfose gegeven.

42 volle vuilniszakken
42 vuilniszakken vol met zwerfvuil, 3 containers met puin, 4 containers met houtafval en 2 auto’s vol groen. Dat is het resultaat van een halve dag schoonmaken op Bedrijvenstad Fortuna. Gisteren staken de ondernemers gevestigd op Bedrijvenstad Fortuna, Parkmanagement Westelijke Mijnstreek, Ondernemersvereniging BSG en de gemeente Sittard-Geleen gezamenlijk de handen uit de mouwen. Versterkt door een team van Vixia en een team van L’Ortye, hebben de partners het bedrijventerrein binnen een halve dag weten schoon te maken.

Grote opkomst
Ondanks dat deze schoonmaakdag nog geen twee weken geleden gepland werd, was de opkomst van de betrokkenen groot. Zeker 25 man werkzaam op Bedrijvenstad Fortuna, hebben hun handen uit de mouwen gestoken. Grote verrassing was dat naast de ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein, zowel Vixia als L’Ortye op vrijwillige basis mankracht en materiaal beschikbaar stelden voor deze schoonmaakactie.

Voor herhaling vatbaar
Alle partners zijn het erover eens, deze actie moet een vervolg krijgen. Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek bekijkt samen met de ondernemers op het bedrijventerrein de mogelijkheden voor een structurele invulling voor het onderhoud van Bedrijvenstad Fortuna.

Intensieve integrale samenwerking
De organisatie van deze dag is geïnitieerd door de KVO werkgroep welke zich inzet om het ondernemersklimaat op het bedrijventerrein te verbeteren. Het KVO traject (Keurmerk Veilig Ondernemen) is een succesvolle structurele samenwerking tussen ondernemers gevestigd op Bedrijvenstad Fortuna, Ondernemersvereniging BSG, Parkmanagement Westelijke Mijnstreek, brandweer, politie en de gemeente Sittard-Geleen. Parkmanagement Westelijke Mijnstreek is verantwoordelijk voor de coördinatie van dit traject.

Meer over L’Ortye