Schiphol gunt afvalmanagement aan SUEZ Environnement

Schiphol en SUEZ environnement tekenen samenwerking voor duurzaam afvalmanagement. v.l.n.r.: Els de Groot, CFO (Schiphol Group) en Wieger Droogh, Algemeen Directeur Recycling & Waste Recovery Nederland (SUEZ environnement).

Samenwerken aan duurzame ambities staat centraal
SUEZ environnement – voorheen SITA Nederland – verzorgt in de komende vier jaar het volledige afvalmanagement voor Schiphol. Zij is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval op de luchthaven – zowel ‘landside’ als ‘airside’: het gebied voor en na de douane – en deels afval dat uit vliegtuigen komt. Het gaat hierbij om 12 kiloton afval per jaar bestaande uit overwegend restafval, papier, organisch afval en plastic afval. Daarnaast is SUEZ environnement verantwoordelijk voor de interne afvallogistiek en het management van de 3 milieustraten in de terminal. Schiphol Group en SUEZ environnement trekken hierbij samen op om de prestaties op het gebied van afvalscheiding te verbeteren. Met de doelstelling om gedurende de contractperiode het aandeel recyclebare stromen te verdubbelen.

De overeenkomst is het resultaat van een Europese aanbesteding en omvat de inzameling van alle afvalstromen op Schiphol. Met deze overeenkomst levert SUEZ environnement een belangrijke bijdrage aan de duurzame ambities van Schiphol. Hierbij richten zij zich op het verder verminderen van de CO2- uitstoot, het recyclen en beter scheiden van afval, het bevorderen van een duurzame logistiek en een efficiënte inzet van (ervaren) medewerkers. De overeenkomst met Schiphol is op 1 juni 2015 officieel van kracht en heeft een looptijd van vier jaar.

“Mede op basis van onze ervaringen op Brussels Airport Zaventem en Charles de Gaulle Airport in Parijs, bieden we een totaalpakket van maatregelingen om de prestaties op het gebied van totale afvalmanagement te verhogen, vertelt Wieger Droogh, Algemeen Directeur Recycling & Waste Recovery Nederland van SUEZ environnement.” We willen met Schiphol samenwerken op basis van co-creatie en nieuwe innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen waarmee zij te maken heeft.”, aldus Droog. “Op basis van onze expertise, ervaringen en internationaal netwerk zijn we in staat concrete oplossingen te bieden aan de duurzame uitdagingen van onze klanten.”

Focus op co2- reductie
SUEZ environnement ondersteunt Schiphol met haar doel om de CO2-uitstoot verder te reduceren met een uitgebreid plan van aanpak. Hierbij wordt onder andere ingezet op het voorkomen van afval en het verbeteren van het afvalverwerkingsproces en duurzame logistiek. Ook wordt de Eco-scan ingezet die de huidige CO2-uitstoot en milieu-impact (o.a. fijnstof) analyseert en verkrijgt Schiphol inzicht in de prestaties met behulp van CO2 rapportages.

Afvalscheiding en recycling
Om verdere afvalscheiding op kantoorlocaties te bevorderen wordt ingezet op de stroomlijning van werkprocessen, het creëren van afvaleilanden en de inzet van het E-COO concept, een inzamelsysteem op de werkplek dat bronscheiding bevordert. Ook zal door middel van onderzoek worden gekeken hoe het scheidingspercentage in publieke ruimten van Schiphol verder kan worden vergroot. Dit kan invulling krijgen met behulp van innovatieve inzamelmiddelen, waarbij bezoekers een incentive krijgen als zij kunststoffen of blikken drankverpakkingen inleveren.

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Om tegemoet te komen aan een van de speerpunten van Schiphol – ‘bereikbaarheid en verbeteren van de luchtkwaliteit’- zet SUEZ environnement haar duurzame wagenpark in. Zo wordt het brandstofgebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, fijnstof en NOx verder beperkt. Bovendien schaft zij nieuwe voertuigen aan die rijden op alternatieve bandstoffen. Om de druk op het wegennet rond Schiphol te verminderen en de bereikbaarheid te vergroten wordt gekeken naar het woon-werkverkeer van de SUEZ environnement medewerkers. Zo worden de diensten zo ingericht dat vaste medewerkers met name buiten de spits reizen en dat het personeel zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of op de fiets van en naar Schiphol reist. Om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zal er een team van zo’n 20 vaste medewerkers van SUEZ environnement werkzaam zijn op Schiphol.

 

[vc_button title=”Meer over Sita” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]