Scheiden van afval gaat Haarlemmers goed af, maar toch is de afvalstoffenheffing relatief hoog

Haarlemmers produceerden vorig jaar zo’n 233 kilo restafval per persoon. Dat is 22 kilo minder dan in vergelijkbare gemeenten. Toch betalen Haarlemse huish….lees verder

Bron: IJmuider Courant


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.