Saver ontvangt Lean and Green Award

saver-lean-and-green-cabineEind vorig jaar nam Saver N.V. de Lean and Green Award in ontvangst tijdens het Connektcongres in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Inmiddels is de voorgenomen besparingsdoelstelling van 30% CO2-reductie in 2015 zichtbaar gemaakt op de voertuigen van Saver.

Lean and Green is een CO2-reductieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het stimuleert bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door díe maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig ook de milieubelasting reduceren.

Saver heeft een plan van aanpak voor de komende 5 jaren opgesteld met maatregelen die zij gaat nemen om een zo groot mogelijke vermindering te realiseren. De CO2-doelstelling van Saver is 30% reductie in het logistieke proces in 2015. Het project richt zich vooral op de relatie tussen CO2-reductie en het logistieke proces van Saver (bijv. het brandstofverbruik).

De besparingsmaatregelen die Saver neemt om zijn doelstelling te bereiken bestaan onder andere uit gedragsveranderingen, ‘slimmer’ werken en effectievere inzet van (nieuw) materieel. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Het verdichten van afval in afzetcontainers op de milieustraten;
  • Inzet groter volume afzetcontainers;
  • Verhogen van het aantal combiritten;
  • Verder optimaliseren inzamelroutes;
  • Verzorgen van chauffeurstraining zuinig rijden met tacho-analyse;
  • Snelheidsbegrenzer lager afstellen.