Saver gecertificeerd als grondbewerker en -producent

Onlangs is Saver door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu erkend als ‘producent’ van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze erkenning is verleend naar aanleiding van het behalen van het zogenaamde ‘BRL 9335-1 certificaat’ door Saver. Met het certificaat wordt een bijdrage geleverd aan de biobased activiteiten in de regio, conform de maatschappelijke doelstellingen van Saver en de regionale ambities op dit gebied.

BRL 9335-1 is een beoordelingsrichtlijn voor individuele partijen grond. De certificering bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen. De doelstelling van de richtlijn is om (on)bewerkte individuele partijen grond zowel milieuhygiënisch te kunnen kwantificeren als volgens de bodemkwaliteitsklassen van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Het certificaat stelt Saver in staat om invulling te geven een aantal extra diensten voor haar gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Grond, afkomstig van de milieustraten van Saver, kan nu op het terrein van Saver op- en overgeslagen en bewerkt worden. De gemeenten kunnen deze grond vervolgens opnieuw gebruiken. Ook veegzand, vrijgekomen bij het reinigen van het openbaar gebied door Saver, kan op deze manier opnieuw gebruikt worden voor en door de gemeenten.

Ten behoeve van deze activiteiten heeft Saver op het terrein aan de Stepvelden in Roosendaal een oppervlakte van ca. 13.000 m2 voorzien van een vloeistofdichte verharding. Ook is er een overkapping gebouwd (die is voorzien van zonnepanelen). Het terrein biedt tevens ruimte om grond uit calamiteiten tijdelijk voor de gemeenten op te slaan.

Het behalen van het BRL 9335-1 certificaat past binnen het MVO-beleid (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) van Saver: duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van haar speerpunten.

Biobased activiteiten zijn activiteiten die ervoor zorgen dat er groene grondstoffen, oftewel biomassa, gegenereerd worden in plaats van de voorheen gangbare, fossiele brandstoffen (zoals aardolie, aardgas en steenkool). Bij deze activiteiten worden voornamelijk reststromen gebruikt als grondstof, zodat de Biobased Economy niet gaat concurreren met de voedselproductie.