Saver en gemeenten starten pilot zwerfvuilproject op basisscholen

Om kinderen en volwassenen op een creatieve manier bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving heeft Saver N.V. uit Roosendaal het initiatief genomen om een pilotproject op het gebied van zwerfafval te starten op een tweetal basisscholen in Halderberge en Roosendaal. Daarbij is de samenwerking gezocht met de betreffende gemeenten. De projecten dienen te leiden tot een vermindering van het afval dat naast zowel bovengrondse als ondergrondse verzamelcontainers geplaatst wordt in de wijken rondom de twee scholen.

Behalve de bewustwording en het serieus nemen van kinderen, het verminderen van het bijgeplaatste afval en de daarmee gepaard gaande kosten, beoogt het project de betrokkenheid van inwoners in de wijk te vergroten. De kinderen worden in een aantal bijeenkomsten gevraagd mee te denken over oplossingen voor zwerfvuilproblematiek en hun ideeën te verwoorden en verbeelden. De resultaten hiervan worden in maart aan de wijk getoond met behulp van een tentoonstelling op school en een blijvende ’visual’ in de wijk. Een bezoek aan de milieustraat en De Kringloper maakt ook onderdeel uit van het project.

Afgelopen dinsdag 7 februari vond de kick off van het pilotproject zwerfvuil plaats: de eerste participatiebijeenkomst op basisschool De Schakel in Oudenbosch met leerlingen uit groep 8. Op vrijdag 10 februari bezocht CC-educatie, het bureau dat Saver voor de inhoudelijke begeleiding van het project ingeschakeld heeft, leerlingen uit de groepen 8 van basisschool De Vlindertuin in Roosendaal.

Tijdens de eerste bijeenkomst kregen de leerlingen een korte uitleg over het project en de opbouw ervan. De vervolgbijeenkomsten vinden plaats in het Recycle Atelier, een speciaal ingerichte ruimte in de school.

Aanleiding voor het initiatief van Saver vormde de uitkomst van een onderzoek van Agentschap NL, Nederland Schoon en de NVRD over het voorkomen van afval dat naast verzamelcontainers geplaatst wordt. Als bijlage treft u het artikel uit GRAM aan dat Saver inspireerde tot het pilotproject.