Sanne Kaasjager nieuwe directeur BVOR

Het bestuur van de BVOR – Branche Vereniging Organische Reststoffen – heeft per
1 september 2024 Sanne Kaasjager benoemd als directeur van de BVOR.

Sanne Kaasjager was lange tijd werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot
voor kort was hij hoofd van de economische afdeling op de Nederlandse ambassade in
Warschau, waar hij de belangen vertegenwoordigde van het Nederlands bedrijfsleven en
veel heeft geïnvesteerd in het bevorderen van circulaire economie, energietransitie en
duurzame mobiliteit. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed binnen het ministerie als
diplomaat, regeringsonderhandelaar en leidinggevende.

Sanne Kaasjager is enthousiast over zijn overstap naar de BVOR: “de dynamiek, de
onderwerpen en de professionaliteit van deze branche spreken me enorm aan, een
geweldige kans om vanuit het perspectief van bedrijven bij te dragen aan duurzaam
ondernemerschap”. Hij volgt Arjen Brinkmann op die per 1 maart jl. na ruim 12 jaar afscheid heeft genomen van de BVOR.

De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en andere hernieuwbare
grondstoffen uit organische reststromen. Vijftig bedrijven met negentig locaties zijn
aangesloten bij de BVOR, dat is ruim 85 procent van de markt. Meer informatie over de
BVOR is terug te vinden op www.bvor.nl