Samenwerking Gemeente Utrecht & Orion-WastePartners

De ‘Gemeente Utrecht – Dienst Stadsbedrijven’ en ‘Orion’ hebben recent de handtekening gezet onder een overeenkomst voor ‘het beheer en onderhoud voor het wagenpark en aanverwante materieel’. Hiermee bezegelen beide partijen een intensieve samenwerking voor een periode van tenminste vier- tot maximaal tien jaren. De samenwerking start per 1 mei aanstaande.

De Gemeente Utrecht beschikt over een aanzienlijk wagenpark, bestaande uit meer dan 900 gespecialiseerde voertuigen en -toebehoren. Dit betreffen onder andere kraakpersvoertuigen gericht op inzameling van het particuliere afval van haar inwoners, maar eveneens een aanzienlijk aantal veegmachines en specialistische machines voor het onderhoud van parken en sportterreinen.
De opdracht is via een Europese aanbestedingsprocedure gegund. De Gemeente Utrecht heeft daarbij primair ingezet op de noodzakelijke garanties voor de beschikbaarheid van het wagenpark, afgezet tegen financieel zo gunstig mogelijke condities. Social return en verduurzaming zijn eveneens belangrijke elementen uit de procedure.

‘Orion’ is inmiddels geen onbekende meer in de wereld van onderhoud en wagenparkbeheer van vooral ‘complexe wagenparken’. Zo is deze technisch dienstverlener inmiddels ook verantwoordelijk voor het onderhoud en fleet management van het wagenpark van de Luchthaven Schiphol, verzorgt zij het onderhoud van grote aantallen bussen in het Openbaar Vervoer en draagt zij zorg voor het wagenparkbeheer van meerdere partijen in de ‘Waste & Recycling’ sector.
Orion is onderdeel van Pon, bekend als onder andere de importeur van Volkswagen en  Caterpillar in Nederland, maar inmiddels ook als fietsenfabrikant met merken als o.a. Gazelle en Union.
De activiteiten in Utrecht zullen worden uitgevoerd onder de naam ‘WastePartners Utrecht’. WastePartners heeft inmiddels al vestigingen in Duiven, Helmond en Lichtenvoorde. De onderhoudsactiviteiten vinden grotendeels plaats op de locatie van de Gemeente aan de Tractieweg te Utrecht. ‘WastePartners Utrecht’ zal daarbij samenwerken met meerdere specialisten uit de regio.