Samen met basisscholen afval scheiden!

Voor de landelijke pilot ‘Schoon belonen’ gaan basisscholen in het Avalex-gebied aan de slag met afval scheiden. Op donderdag 9 juni vond de kick-off plaats. Op basisschool De Ark in Delft ondertekende directrice van Kleef samen met wethouder Lennart Harpe een contract. In het contract beloven zij voortaan de omgeving van hun school schoon te houden en in de klas al het afval te scheiden.

Zwerfafval
In de buurt van scholen is vaak veel zwerfafval te vinden. Dit is echt zonde! Niet alleen ziet de omgeving er niet schoon uit, ook dieren kunnen hier last van ondervinden. Steeds meer kinderen beseffen dat het zo niet langer kan. Daarom zijn een paar scholen in Delft vandaag van start gegaan om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van de school. In ruil voor het schoonhouden van hun omgeving ontvangen zij voor elke volle minicontainer PMD € 1,00. Aan het einde van het jaar krijgen de scholen het bedrag uitgekeerd, die zij vrij mogen besteden aan bijvoorbeeld een nieuw klimrek. Zo zien de kinderen dat grondstof waarde heeft. Niet alleen financieel, maar ook voor het milieu!

Feestelijke kick off
Tot grote verrassing van de leerlingen, kwam Wethouder Harpe achterop een echte vuilniswagen het schoolplein oprijden! Vervolgens legde directrice van Kleef uit aan de leerlingen dat de grote afvalbak in de klas voor PMD is en dat de kleinste afvalbak voor restafval is. Als je PMD apart houdt, blijft er nauwelijks restafval over. De leerlingen wilden snel aan de slag gaan, maar hadden nog een paar vragen voor de wethouder: ‘Mag mijn drinkpakje ook bij het PMD?’. Nadat alle vragen beantwoord waren, werd het contract getekend.

Containers voor grondstoffen
Om het project succesvol te laten verlopen faciliteert Avalex aparte minicontainers voor PMD (plastic, metaal en drinkpakken). Op die manier kunnen de leerlingen van de deelnemende scholen hun PMD-afval gescheiden weggooien. Dit levert voordelen op voor het milieu en een mooie opbrengst voor de school zelf. Vervolgens zorgt Avalex dat de grondstoffen worden ingezameld en hergebruikt.

Lesprogramma’s op scholen
Wil je ook iets met grondstoffen doen op jouw school? Avalex heeft leuke lesprogramma’s en excursies op het gebied van afval scheiden. Mail voor meer informatie naar scholen@avalex.nl of neem een kijkje op onze scholenpagina op de website www.avalex.nl/scholen/