Saffelberg investments neemt meerderheidsbelang in afvaldienstverlener INOVIM Group

Saffelberg Investments heeft een meerderheidsbelang verworven in INOVIM Group. INOVIM is een Belgische groep actief in diensten in het domein van afvalinzamelsystemen, en overkoepelt 3 operationele vennootschappen: D&C gevestigd in Hofstade-­‐Aalst, Intraconteneurs en EcoXpress, beide gevestigd in Fléron (Luik). Deze bedrijven werden opgericht door Patrick Dierickx die in 2003 startte met het verdelen van plastieken huisvuilcontainers. Hij bouwde de groep bedrijven verder uit tot de marktleider in de Benelux met een verwachte groepsomzet van 7,5 miljoen EUR in 2015. In mei 2014 gaf Patrick Dierickx de fakkel door aan de nieuwe CEO Jo Buekens. Beiden blijven actief in het management van het bedrijf en als minderheidsaandeelhouders.

D&C en Intraconteneurs zijn actief in de implementatie en het onderhoud en beheer van afvalinzamelsystemen, al dan niet met Diftar (gedifferentieerde tarifering). Dit omvat de voorbereidende fase (informatiemailing, enquête of inventarisatie, call center), het verdelen van afvalcontainers uitgerust met een RFID chip voor deur‐aan­‐deur inzameling, eventueel aangevuld met collectieve systemen en containerparken tot en met het volledige beheer van het systeem (ledigingen, herstellingen, reiniging, vervanging, facturatie, …). De eigen ontwikkelde software laat toe om de implementatie en beheer optimaal te laten verlopen.
EcoXpress verhoogt de efficiëntie bij inzamelactiviteiten in opdracht van verschillende afvalbedrijven door hun respectieve klanten te combineren in dun bevolkte gebieden.

De instap van Saffelberg gaat gepaard met een nieuwe naam, website en huisstijl die de ambities duidelijk maken: op een inspirerende en duurzame manier bijdragen tot de circulaire economie.

De INOVIM Group omvat 3 divisies:

  • INOVIM Services: implementatie en onderhoud van de inzamelsystemen
  • INOVIM Logistics: container management en afvalinzameling
  • INOVIM Solutions: innovatieafdeling die software, hardware (identificatiesystemen, toegangscontrole, chips,…) en totaaloplossingen ontwikkelt

INOVIM richt zich op gemeenten, intercommunales, leveranciers van containers en afvalbedrijven.

De INOVIM Group wil met haar 71 medewerkers verder groeien zowel wat het dienstenaanbod betreft als geografisch. Dit zal organisch gebeuren aangevuld met acquisities van bedrijven die de huidige activiteiten kunnen versterken mits deze bedrijven compatibel zijn met onze cultuur die heel sterk nadruk legt op het vlak van klantentevredenheid en samenwerken in vertrouwen. De versterking door Saffelberg kan dergelijke externe groei mede mogelijk maken.

De verdere ontwikkeling en internationalisatie van het softwarepakket is eveneens een prioriteit. De recente versterking van het innovatieteam met vijf personen is hier een duidelijk voorbeeld van. Vandaag worden reeds dagelijks transacties verwerkt en beheerd voor meer dan 12 miljoen burgers in België, Nederland, Frankrijk, Slovenië en Polen.

Oprichter Patrick Dierickx: “Ik ben bijzonder verheugd dat we de verdere groei van INOVIM kunnen
bestendigen. De professionele aanpak van het Saffelberg team en de korte beslissingslijn met Jos Sluys gaven ons vanaf het prille begin een goed gevoel. Het is voor mij persoonlijk belangrijk dat we de ondernemerspirit en het hands-­on werken in ons bedrijf behouden.”
CEO Jo Buekens: “INOVIM wil bijdragen tot het herleiden tot een minimum van verlies van grondstoffen in de materiaalkringlopen. Door efficiënte, transparante en duurzame selectieve inzameling te organiseren kunnen we hier zeker een steentje toe bijdragen. We kiezen er strategisch bewust voor om ons verdienmodel niet te stoelen op afvalvolume aangezien dit een conflict zou betekenen met onze visie op lange termijn. Immers, als je geld verdient met afval kan je minder innovatief zijn om de geproduceerde volumes te reduceren. Met deze boeiende opdracht kijk ik er alvast naar uit om met onze medewerkers, klanten en Saffelberg een mooi verhaal te schrijven.”