SABIC zet belangrijke eerste stap in realisatie restwarmtelevering aan het Groene Net

Duurzame oplossing dankzij goede langdurige samenwerking

Van links naar rechts: Daniel Moenis, projectmanager En Rogier Dieteren, Directeur Het Groene Net Ontwikkel BV.; Bert Bosman, senior Specialist Duurzaamheid SABIC, Rik Neyens projectmanager SABIC.

SABIC en Het Groene Net (HGN) hebben aangekondigd dat SABIC erin is geslaagd om tijdens de recente Turnaround (6-jaarlijkse onderhoudsbeurt) de eerste aansluiting te plaatsen in haar naftakraker “Olefins 4”, waardoor deze kan worden aangesloten op het stadswarmtenetwerk van HGN. Hiermee is de eerste fysieke stap gezet in het project om woningen en kantoren in de regio Sittard aardgasvrij te maken met behulp van industriële restwarmte.

Eerste aansluiting van OLEFINS 4 op Het Groene Net

Het Groene Net heeft zich sedert haar oprichting in 2015 toegelegd op de ontwikkeling en aanleg van de warmte-infrastructuur in Sittard. Zo wordt er momenteel al gebruik gemaakt van de hernieuwbare warmte van de Biomassacentrale BES. Inmiddels zijn ca. 650 woningen en 25 bedrijven en instellingen aangesloten waarmee een afname van ca. 65 Tera Joule (TJ) is gerealiseerd en op termijn 120 TJ warmte wordt geleverd.

Naar verwachting zullen er in de periode van 2020 tot 2033 additioneel ongeveer 20.000 tot 25.000 huishoudens en 80 kantoren in Sittard-Geleen, Beek, Maastricht, Aachen Airport, Elsloo en Stein worden aangesloten op HGN. Hierbij is de SABIC naftakraker Olefins 4 de eerst beoogde warmtebron voor de warmtelevering aan Het Groene Net.

Deze eerste stap is een concreet resultaat van de nauwe samenwerking tussen de diverse partners, waaronder HGN, SABIC, Chemelot, de Provincie Limburg en gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Deze samenwerking tussen industrie en gebouwde omgeving is enorm belangrijk voor het klimaat. Volgens Bert Bosman, senior specialist duurzaamheid bij SABIC, is deze verbinding met SABIC op Chemelot met HGN het begin van één van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland op basis van restwarmte uit de industrie, met voor HGN uiteindelijk een enorme besparing van aardgas en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO₂ met 47.000 ton. Daarnaast zijn er al concrete ideeën voor een verdere uitbreiding en koppeling van industriële restwarmte van Chemelot met een Limburgs warmtenet waardoor nog meer woningen aardgasvrij kunnen worden. Dit laatste is een van de belangrijkste opgaven voor de gebouwde omgeving in het Nederlandse Klimaatakkoord.

John Bruijnooge, General Manager SABIC Site Geleen, zegt: “Waardevolle grondstoffen en energie zo efficiënt mogelijk inzetten is voor ons altijd al een belangrijke drijfveer geweest. Met de inzet van deze opgebouwde expertise kunnen wij als industrie een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen. De samenwerking met HGN – waarmee onze restwarmte op een goede manier wordt ingezet voor onze omgeving – is hiervan een concreet voorbeeld.”

Rogier Dieteren, Directeur van Het Groene Net Ontwikkel-BV, voegt hier aan toe: “We hebben geleerd om met verschillende achtergronden en disciplines met elkaar samen te werken. Met name de praktische aanpak van het SABIC team heeft ons niet alleen geïnspireerd maar ook daadwerkelijk geholpen bij het zetten van deze belangrijke stap.”

In 2009 heeft de gemeente Sittard-Geleen het initiatief genomen voor Het Groene Net. In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen, waarna vervolgens in datzelfde jaar Het Groene Net BV (exploitatie) en Het Groene Net Ontwikkel-BV opgericht.

Het Groene Net heeft zich sedert de oprichting toegelegd op de ontwikkeling en aanleg van de warmte-infrastructuur in Sittard waarbij gebruik gemaakt is van de warmtebron BES. Voor de aansluiting van woningen en gebouwen in Geleen, Stein en Beek zijn de bronnen van Chemelot noodzakelijk waaronder o.a. Olefins 4 van SABIC. Tevens is samenwerking gezocht met de provincie Limburg en Enexis/Enpuls. Met deze partijen is de genoemde ontwikkeling mede gefinancierd met een budget van € 3 mio en is een Ontwikkelovereenkomst Groene Net Zuid uitgewerkt. Deze overeenkomst ziet toe op de ontwikkeling van een stapsgewijze realisatie van Het Groene Net Zuid met in totaal 450 TJ afname.