Ruim 26 miljoen voor banen en opleidingen via Sectorplan voor de Afval & Reinigingsbranche

Het ingediende sectorplan AMBOR (AfvalManagement en Beheer van de Openbare Ruimte) is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee investeert het Agentschap SZW ruim 11 miljoen euro subsidie in de sector om onder meer 1000 werknemers die nu tussen de wal en het schip dreigen vallen in te laten stromen en hen en vele medewerkers in de sector op te leiden. Dit is hard nodig, want het ontbreekt in de branche op sommige gebieden aan voldoende geschoolde vakkrachten om de ambities in de sector waar te maken. Het sectorplan is ingediend door het O&O fonds Afval- en milieubedrijven (waarin FNV ABVAKABO en CNV Publieke Zaak zijn vertegenwoordigd), werkgeversvereniging WENb en de Koninklijke NVRD.
Zij zijn bijgestaan door de SPA Groep.

Mede als gevolg van het overheidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) kan bij het gescheiden inzamelen, sorteren, bewerken en vermarkten van afval- en materiaalstromen veel extra werkgelegenheid worden gecreëerd. Het ontbreekt momenteel echter aan voldoende geschoold arbeidsaanbod in de sector.

Impuls voor de sector en de medewerkers
Met de toekenning van subsidie is de weg vrij gemaakt om de instroom van gekwalificeerd personeel in de sector AMBOR te bespoedigen en het niveau van de huidige medewerkers te verhogen. Dat wil de sector bereiken door kwetsbare mensen in dienst te nemen, te ondersteunen in hun ontwikkeling met coaching, en huidige AMBOR medewerkers aanvullend en kwalificerend te scholen. Bedoeling is dat de ontbrekende competenties worden ontwikkeld en dat de bestaande en toekomstige medewerkers duurzaam inzetbaar blijven in de sector of breder in de arbeidsmarkt en een betekenisvolle rol kunnen spelen in de toekomstige ontwikkelingen in de sector.

Kwalificatie
De sector heeft per 1 juli 2014 een beroepskwalificatiedossier en een entreedossier AMBOR.
Als gevolg daarvan mogen vanaf 1 augustus 2015 respectievelijk MBO 1,2,3 en 4 opleidingen AMBOR worden gegeven. De bedrijven in de sector kunnen vele medewerkers scholen in BBL-leerwerktrajecten.

Sector
In de sectoren Afvalbeheer & -Management en Beheer van de Openbare Ruimte (AMBOR) zijn ruim 28.000 vakmedewerkers actief. Deze mensen houden zich dagelijks bezig met het inzamelen, beheren en verwerken van afval- en grondstoffen en met het beheren en onderhouden van de fysieke leefomgeving in de openbare ruimte. Deze medewerkers zijn werkzaam op straat, in de wijk, op de milieustraten, op de wagen, in de parken en bossen en op het water. Zij bedienen en besturen inzamelvoertuigen, veegmachines, kranen, werktuigdragers en klein machinaal gereedschap.

De medewerkers uit de afvalsector, transporteren, sorteren en scheiden grondstoffen daarnaast zijn ze betrokken bij de verwerking ervan.