ROVA introduceert de zelf service milieustraat in Zwolle

Een van de vele ambities van ROVA is om ons werkgebied nog duurzamer te maken dan nu al het geval is. Naast de vele stappen die hiervoor gezet zijn, is nu het afvalbrengstation aan de Steinfurtstraat in Zwolle aan de beurt. Dennis de Jong, ICT manager bij ROVA: “Ons huidige credo is ‘beter dan gisteren’ of te wel we zijn goed op weg maar alles kan nog steeds beter. Door nieuwe ontwikkelingen, oplossingen of optimalisatieslagen. Na Vroomshoop wordt nu ook in Zwolle het zelfservice afvalbrengstation geïntroduceerd.”

Van traditioneel weegloket naar zelf service
“De aanleiding voor de nieuwe aanpak op ons afvalbrengstation is de simpele vraag van de Gemeente Zwolle om meer grip te krijgen op het afvalgedrag van de burgers. Deze ogenschijnlijke simpele vraag heeft, als je het goed wilt doen, een behoorlijke impact op de organisatie, de processen en medewerkers. We hebben een team opgericht met daarin alle disciplines vertegenwoordigd.”

Goed voorbereiden is het halve werk
“We zijn nu in de opleverfase van het project. Samen met GMT als hoofdaannemer zijn we van start gegaan met de eerste benodigde stappen. Er gaat veel gebeuren. Zo krijgen burgers die nog geen milieupas hebben, nu ook een milieupas. Er komen o.a. zuilen met touch-screen, vernieuwde routering en wegbewijzering en op het weegloket wordt onze CLEAR software vervangen door CLEARWeigh software. “aldus De Jong. “Overigens gaan we ook direct CLEARWeigh en touch-screen zuilen introduceren voor onze eigen aanvoer- en afvoervoertuigen”.

Verwachte resultaten
We hebben met Vroomshoop de ervaring al met de zelf service milieustraat. En weten wat de resultaten daar zijn. Met de automatisering van het zelfservice afvalbrengstation in Zwolle krijgen we bijvoorbeeld een versimpeld proces waardoor o.a. ook de werkdruk van onze weegbrugmedewerkers verlicht wordt en gaan we oneigenlijk gebruik van het milieubrengstation door bedrijven reduceren.

CLEARWeigh
GMT heeft inmiddels een ruime ervaring met de automatisering van afvalbrengstations zoals bij HVC, DAR, Irado, ROVA, Cyclus en nog vele meer. Al meer dan 25 milieustraten werken met de software oplossing CLEARWeigh. Een flexibele standaard applicatie die tijdens het project op maat kan worden geconfigureerd zodat de software het specifieke ontwerp van de milieustraat optimaal kan ondersteunen. GMT heeft zich hiermee een leidende positie verworven in het automatiseren van weeglocaties.

GMT is al 30 jaar actief in de afval- en milieu industrie. En is marktleider in het leveren van innovatieve oplossingen voor deze specifieke branche. Voorbeelden hiervan zijn o.a. GMT CLEAR als krachtige management tool die snelle, consistente en accurate informatie verschaft door het hele bedrijfsproces heen. Daarnaast levert GMT krachtige apps voor in het voertuig, voor uw klanten, voor het accepteren van afval/materialen. Met GMT Connect biedt GMT een state of the art ontsluitingslaag aan die u toestaat om GMT CLEAR snel en beheerst te ontsluiten naar applicaties van derden.