Tijdens het door Management Producties georganiseerde Rotterdam Energy Port Congres 2016 kwamen de energie-kansen voor de haven van de toekomst uitgebreid aan bod. Hoe reëel die kansen zijn, werd onderstreept met succesverhalen uit het heden. “Er is veel laaghangend fruit,” aldus Michiel Timmerije, directeur Energie en Reststoffen van AVR. “De Rotterdamse haven is sterk geworden door samenwerking. Internationaal ziet men dit ook. Laten de bedrijven in de haven, in onze transitie naar meer duurzame energie, nu vooral ook sámenwerken.”

Opvallend positief voorbeeld van de samenwerking is de stoomleiding die jaren geleden door AVR is aangelegd naar buurbedrijf Emerald Kalama Chemicals. Het concept was bedrieglijk eenvoudig: AVR heeft stoom over, EKC heeft stoom nodig. Toch kostte het veel overleg – naast de flinke investering – om de stoomleiding samen met Stedin daadwerkelijk te realiseren.

Transparantie bleek een belangrijk punt. Partners moeten het aandurven om alle cijfers over kosten en baten met elkaar te delen. Ook bij een uitbreiding van de plannen voor een groter stoomcluster voor de Haven van Rotterdam, blijkt transparantie belangrijk. Richard Verhagen van Huntsman: “Je moet een profit pie maken en die onderling verdelen. En elkaar daarbij eerlijk vertrouwen.”

Dagvoorzitter Cees Jan Asselbergs stelde de prikkelende vraag of dit vertrouwen in Rotterdam afdoende is. Biedt voor complexe samenwerkingsprojecten een onafhankelijke derde uitkomst? Verhagen’s antwoord is duidelijk: voor het stoomcluster is dat niet nodig, het onderlinge vertrouwen is er zeker.

Ook al is er onderling vertrouwen, het wisselende overheidsbeleid werkt niet bevorderlijk voor de flinke, lange termijn investeringen. Yvonne van der Laan, van het Havenbedrijf Rotterdam: “Een energieproject zoals Waste to Chemicals [red: zie inzet aan rechterzijde] vergt niet een investering van meer dan een miljoen, of meer dan tien miljoen, maar van wel meer dan 100 miljoen. Met dergelijke bedragen ga je een lange termijn samenwerking aan en dat moet je samen aandurven”

Rotterdam schreeuwt om een CO2 tax. De duidelijke oproep uit de zaal: hef een belasting op de uitstoot van CO2 en laat de haven voor de komende 20 jaar weten waar het aan toe is. Maar dan niet alleen voor Nederland, liefst ook op Europees niveau. Van der Laan is kritisch: het CO2-belastingsysteem dat verschillende landen zelfstandig al hebben ingevoerd, blijkt ook niet altijd te werken. Verhagen concludeert: subsidieregelingen blijven ook in de toekomst nodig om nieuwe technieken te helpen.