Roger Beuting per 1 september 2020 nieuwe directeur ROVA

De Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding heeft de heer Roger Beuting (1969) benoemd tot nieuwe algemeen directeur van ROVA. Hij begint op 1 september 2020. Roger Beuting heeft een jarenlange ervaring in de afvalsector en is nu director business development bij Veolia Nederland BV. De directeurspositie van ROVA was sinds 1 oktober 2019 vacant en werd sinds die tijd waargenomen door de heer Michel Frequin.

Roger Beuting studeerde commerciële chemie aan Hogeschool Saxion in Deventer en bekleedde daarna management- en directiefuncties bij verschillende bedrijven in de afvalsector (Van Gansewinkel, Kunststof Hergebruik/Van Scherpenzeel Groep en thans Veolia Nederland). Vanuit die posities heeft hij ook veelvuldig samengewerkt met gemeenten en publieke afvalbedrijven. Zijn kennis en ervaring in de private afvalsector wil hij nu inzetten in het publieke domein. Volgens Roger Beuting vormt het publieke domein een onmisbare schakel in de transitie naar een circulaire afvalketen. Daarbij is hij ervan overtuigd dat de rol van de publieke sector zo mogelijk nog belangrijker wordt voor de kwaliteit van te verwerken grondstofstromen. “De publieke sector is van oudsher sterk in het verbinden van overheden, marktpartijen en inwoners aan een gezamenlijk overkoepelend doel. Die positie, kennis en ervaring zijn van belang in de actuele thema’s in het beheer van de buitenruimte en de transitie naar een circulaire economie”, aldus Roger Beuting. “Om de economie echt circulair te maken zullen alle partijen naadloos moeten samenwerken. Privaat en publiek dus. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in de private sector en ben ervan overtuigd dat deze samenwerking mogelijk is, ieder vanuit zijn eigen rol.”

Met de benoeming van Roger Beuting heeft ROVA gekozen voor een directeur met veel ervaring en ondernemerskracht in de markt voor afval- en grondstoffen. “In de profielschets was voor ons leidend dat we een directeur vonden die zowel intern als extern als verbindend leider vorm en inhoud kan geven aan de ambities op het gebied van circulariteit, beheer buitenruimte en verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Een directeur met voldoende ervaring in het bedrijfsleven, maar met een duidelijk hart voor de publieke zaak. In Roger Beuting zien we deze kwaliteiten samenkomen”, aldus Iman Koster, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Met zijn aanstelling bouwen we gestaag verder aan het succes van ROVA.”