Rock Solid Afvalzorg wint gunning be- en verwerken bodemas AEB

Op 14 juli heeft de VOF Rock Solid Afvalzorg opdracht gekregen van AEB voor het afvoeren, het be- en verwerken en vermarkten van grondstoffen uit het bodemas van AEB Amsterdam. In ruim twee jaar tijd zal meer dan 800.000 ton AEC-bodemas be- en verwerkt worden. Met deze opdracht dragen Afvalzorg en Rock Solid bij aan de circulaire economie én de Green Deal Bodemassen.

Circulaire economie
Een deel van de 800.000 ton AEC-bodemas zal Afvalzorg samen met Rock Solid bewerken tot IBC-bouwstof. Vervolgens wordt het afgevoerd en toegepast in verschillende projecten. Het andere deel van de bodemas wordt conform de Green Deal Bodemassen bewerkt tot een vrij toepasbare bouwstof. In de Green Deal staat dat 50 procent van de bodemassen tot 2020 ingezet moet worden als vrij toepasbare bouwstof. Vanaf 2020 geldt dat voor alle bodemassen. Afvalzorg en Rock Solid hebben ervoor gekozen om de bodemas op te werken tot een immobilisaat dat toegepast kan worden als fundering. Met het uitvoeren van de opdracht van AEB, draagt de combinatie, als verlengstuk van AEB, niet alleen bij aan de Green Deal, maar ook aan de circulaire economie.

Opwerking bodemas
De terugwinning van ferro en non-ferrometalen zal zoveel mogelijk gebeuren op het terrein van AEB. Op locatie Nauerna zitten Afvalzorg en Rock Solid ook niet stil. De Combinatie werkt bodemassen op uit Engeland, Ierland en diverse locaties in Nederland. Tegelijkertijd worden de faciliteiten op locatie Nauerna geoptimaliseerd met de bouw van een nieuwe loswal in het Noordzeekanaal.