Restwarmte van de REC voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding

(foto: Pieter Bleeker)

Restwarmte van Omrin’s Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen wordt nu ook gebruikt voor het productie van kokend water voor milieuvriendelijke en duurzame onkruidbestrijding. Een drietal opslagtanks die volautomatisch worden bediend, zorgt voor een capaciteit van 100.000 liter kokend water. Uniek in Nederland en een doorbraak in de milieuvriendelijke onkruidbestrijding, aldus Weed Free Service uit Leeuwarden en Kollum.

(foto: Pieter Bleeker)

“We hebben vorig jaar samen met Omrin een nieuwe innovatieve methode ontwikkeld in onkruidbestrijding met heet water,“ zegt Harry Kloosterman, directeur van het Friese Weed Free Service. “Met dit concept, dat in nauwe samenwerking bij de REC in Harlingen is ontwikkeld, zitten we helemaal in lijn met de kimaatdoestellingen voor onze sector. December vorig jaar zijn in Brussel de nieuwe klimaatdoelstellingen aangescherpt voor 2030. Bestrijdingsmiddelen uitbannen en de CO2 uitstoot terugdringen met 50 % is de nieuwe ambitieuze opgave voor Nederland. Wij zetten nu echt stappen.”

‘Weed Free Service start het unieke milieuvriendelijke concept Natural Green Water bij onkruidbestrijding’
Kloosterman startte Naturel Green Water een nieuw bedrijf dat voorziet in de stijgende behoefte naar heet water voor onkruidbestrijding. De restwarmte van de REC speelde een belangrijke rol in die ontwikkeling.

Omrin heeft in Harlingen een geïntegreerd systeem ontwikkeld, zodat de warmte van de REC ook voor heet water voor onkruidbestrijding wordt gebruikt. De REC, die al de meest efficiënte afval energiecentrale van ons land is,  haalt hiermee nog een hoger rendement. Het vullen van de tankwagens gebeurt ook volautomatisch vanuit de centrale controlekamer. Een uniek systeem.

“Dit is lijn met de klimaatdoelstellingen voor onze sector”
Kloosterman ziet veel voordelen: “In het opwarmingsproces wordt het water ontkalkt, waardoor je gedemineraliseerd water krijgt.  Hiermee voorkom je kalkresidu waarin algen of mossen anders kunnen ontstaan. Met deze toepassing zijn we klaar voor een duurzame toekomst in de bestrijding van onkruiden en kunnen we alle giftige bestrijdingsmiddelen die eerder werden gebruikt helemaal uitbannen.”

De toepassingen zijn legio. Kloosterman: “We gebruiken het water in de bestrijding van onkruiden in openbare en andere ruimten. Het wordt in opdracht van de NS ook ingezet bij de bestrijding van invasieve exoten zoals de berenklauw en de Japanse duizendknoop rond het spoor. Met het gedemineraliseerde water kun je bovendien doorzichtige constructies zoals zonnepanelen veel beter schoonspuiten zonder recidu achter te laten. Kortom, prachtige topassingen. Met deze ontwikkeling is Narural Green Water het meest duurzame bedrijf in Noord Nederland!”