Restafval milieustraat: ‘Voor deze aanhanger in Den Bosch minstens een paar tientjes kwijt’

De voorgenomen maatregelen van het Osse college in de gemeentelijke strijd tegen het restafval leverden zaterdag bij de milieustraat een ratatouille van reacties op: boosheid vermengd met begrip. Maar liefst vijf euro moest-ie zojuist pinnend aftikken aan de poort van de milieustraat. Import-Ossenaar Joeri Exterkate lacht erom…..lees verder

Bron: ed.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.