Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn trading update over de drie maanden tot en met 30 juni 2021 bekend.

Renewi is het jaar goed begonnen, in lijn met onze recent bijgestelde verwachtingen voor boekjaar 2022. De handelsactiviteiten in alle divisies van de Groep liggen ruim voor op het eerste kwartaal van vorig boekjaar, waarin de eerste lockdown zwaar op de activiteiten woog.

De divisie Commercial heeft goed gepresteerd.  Zoals verwacht zien we een herstel in sectoren zoals de horeca, maar daar staat een daling van de grofvuilvolumes tegenover, dat tijdens de lockdowns van vorig jaar nog sterk was toegenomen. De prijzen van gerecycled papier en metaal zijn zoals voorspeld hoog gebleven.

De Mineralz & Water divisie heeft het productietempo in de grondbehandeling verhoogd van 50 ton per uur vorig jaar naar circa 75 ton per uur (55% van de capaciteit), waarbij de volledige productie werd omgezet in bouwmaterialen zoals zand, grind en vulstoffen.  Het transport van oudere voorraden thermisch gereinigde grond (TGG) naar twee locaties is volgens schema gestart.

De divisie Specialities heeft het jaar eveneens goed ingezet. Alle business units presteerden conform de verwachtingen.

We vorderen goed met onze drie strategische groei-initiatieven – winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze Innovatiepijplijn – die voor een aanzienlijke extra omzet zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna. Met name onze Innovatiepijplijn blijft aanslaan. De raad heeft zijn goedkeuring gegeven om de komende twee tot drie jaar € 70 mln. te investeren in hypermoderne sorteerlijnen in Vlaanderen om aan de voorschriften van de Vlarema 8-wetgeving te voldoen, als ook in een nieuwe sorteerlijn voor harde kunststoffen in Nederland.

De kasstroomresultaten over het eerste kwartaal waren sterk, met strikte controle over het werkkapitaal.  Per 30 juni 2021 was de nettokernschuld op kwartaalbasis gedaald met ruim € 20 mln. tot € 321 mln., waardoor de schuldgraad, uitgedrukt als de verhouding tussen de nettoschuld en de EBITDA, is afgenomen tot minder dan 2,0 x. De uitgifte van groene obligaties ter waarde van € 125 mln. met 3,0% rente en vervaldag in juli 2027 is volledig onderschreven en vervangt de bestaande groene obligaties van € 100 mln. die in 2022 aflopen.

De raad behoudt het vertrouwen in de vooruitzichten voor de Groep voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2022.

Op langere termijn blijft de overgang naar meer recycling ons bedrijfsmodel ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen zullen aantrekkelijke kansen bieden voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten.