Renewi: Trading update over het derde kwartaal met verbetering van de verwachtingen

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, maakt zijn trading update over het derde kwartaal tot en met 31 december 2021 (het ‘derde kwartaal’ of de ‘verslagperiode’) bekend.  De operationele prestaties op groepsniveau zijn in de verslagperiode zeer sterk gebleven dankzij aanhoudend hoge recyclageprijzen en de Raad van Bestuur kondigt vandaag een verdere verbetering aan van zijn verwachtingen voor het boekjaar dat op 31 maart 2022 wordt afgesloten. De onderliggende EBIT bedraagt nu naar verwachting minstens € 120 miljoen voor het boekjaar (FY21: € 73 miljoen).

Operationele cijfers en kaspositie
De Commercial Waste Divisie bleef ook in het derde kwartaal zeer goed presteren. Vergeleken met vorig jaar lagen de recyclageprijzen constant op een hoog niveau, wat de afzwakkende volumes meer dan compenseerde, vooral in door COVID getroffen sectoren, zoals de horeca en de op de cyclus achterlopende bouw. De recyclageprijzen werden opgedreven door positieve vraag- en aanbodfactoren, hoge grondstoffenprijzen en een stijgende vraag naar secundaire materialen. De volumes in Nederland en België waren in het derde kwartaal respectievelijk 91% en 93% van het voorgaande jaar. Hoewel de arbeidsmarkten krapper zijn geworden, heeft dit tot nu toe geen wezenlijke invloed op de kosten of operationele doeltreffendheid gehad.

De Mineralz & Water Divisie presteerde in overeenstemming met onze bijgestuurde verwachtingen.  Mineralz en de waterkant bij ATM bleven goed presteren, waardoor de lagere volumes en gestegen afvoerkosten in de grondbehandeling werden gecompenseerd. In november 2021 publiceerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een rapport om de milieunormen voor secundaire minerale producten, waaronder thermisch gereinigde grond (TGG) en bodemas van onder meer verbrandingsovens, te evalueren. De conclusie was dat de huidige wetgeving niet doeltreffend is en er zullen wijzigingen ingediend worden. Dit moet de broodnodige duidelijkheid opleveren voor dit belangrijke terrein van de secundaire materialen.

De Specialities Divisie presteerde conform onze verwachtingen, met aanhoudende voordelen uit recyclageprijzen en sterke prestaties bij Coolrec. UK Municipal blijft profiteren van de recyclageprijzen, gecompenseerd door de kosten van een brand in Cumbria in november.

We boekten opnieuw goede vooruitgang met onze investeringen in circulaire innovatie: met bouwcontracten die nu zijn gegund of waarover laattijdig wordt onderhandeld voor de Vlaamse geavanceerde sorteerlijnen en voor de nieuwe kunststoffenlijn in Acht. De ingebruikname van de bio-LNG-installatie en de nieuwe hal voor de verwerking van voedselafval in Amsterdam vordert goed.  Het Renewi 2.0-programma blijft op schema om de beoogde nettowinst van € 5 miljoen euro voor het boekjaar te realiseren.

De kasstroomresultaten bleven sterk. De nettokernschuld (exclusief IFRS 16-leaseverplichtingen) op 31 december 2021 bedroeg € 301 miljoen, wat neerkomt op een vermindering met € 35 miljoen sinds 30 september 2021, en de leverage ratio daalde van 1,82x op 30 september 2021 tot 1,52x.

Vooruitzichten
De aanhoudend sterke prestaties in het derde kwartaal, gesteund door het vertrouwen dat de recyclageprijzen in het vierde kwartaal robuust zullen blijven, betekenen dat de Raad van Bestuur vandaag een verdere wezenlijke verbetering aankondigt van zijn verwachtingen voor het boekjaar dat op 31 maart 2022 wordt afgesloten. De onderliggende EBIT bedraagt nu naar verwachting tenminste € 120 miljoen voor het boekjaar (FY21: € 73 miljoen). De recyclaatmarges dragen naar verwachting ongeveer € 40 miljoen bij aan de EBIT voor het volledige boekjaar.

Hoewel wij op korte termijn alert zijn op het macro-economische klimaat, de inflatiedruk en de recyclageprijzen, blijven we vertrouwen houden in de vooruitzichten voor het bedrijf op middellange en lange termijn. Ons strategisch groeiprogramma, dat wordt aangedreven door onze innovatiepijplijn, ligt op schema om in de komende drie jaar als ook daarna aanzienlijke extra inkomsten te genereren, net als ons interne digitaliserings- en vereenvoudigingsprogramma Renewi2.0. Hoewel het herstel van ATM vertraging heeft opgelopen, zoals in het interimsbericht werd gemeld, verwachten wij dat het ook op middellange termijn aanzienlijke extra inkomsten zal genereren.

Ons bedrijfsmodel stelt geavanceerde circulaire economieën in staat hun CO2-reductiedoelstellingen te halen en aan de behoeften van consumenten en de ESG-doelen van bedrijven, zoals streefgehaltes voor secundaire materialen, tegemoet te komen. Wij blijven positieve structurele groeifactoren zien nu de Nederlandse en Belgische regionale overheden geleidelijk belasting op CO2-uitstoters heffen, recycling in plaats van verbranding stimuleren en het gebruik van secundaire materialen bevorderen. Op al onze markten zien wij consequent groeimogelijkheden op lange termijn naarmate we onze klanten helpen meer te recyclen en onze hoogwaardige secundaire materialen te gebruiken.