Renewi trading update en nieuwe Directeur Commercial Waste Nederland

Marc den Hartog nieuwe Directeur Commercial Waste Nederland per 1 april 2021 (foto van Corbion)

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-product bedrijf, maakt zijn pre-close trading update bekend over het financiële jaar dat voor de organisatie eindigt op 31 maart 2021.

Trading update
Renewi is dankzij de veerkrachtige prestaties van de Commercial divisie, goed blijven presteren in het vierde kwartaal. We bleven profiteren van hoger dan verwachte recyclingprijzen en veerkracht in de markt voor grofvuil- en bouw- en sloopafval om de lagere volumes vanuit rolcontainers te compenseren. We verwachten dat de Commercial volumes voor het vierde kwartaal ongeveer 96% en 95% zijn van het voorgaande jaar in respectievelijk Nederland en België.

Gezien de sterke prestaties vanuit de Commercial divisie, wordt verwacht dat de onderliggende EBIT van de Groep voor FY21 aanzienlijk hoger zal zijn dan onze eerdere verwachtingen, rond € 68 miljoen. De cashprestaties van de Groep eindigen naar verwachting het jaar ook aanzienlijk beter in vergelijking tot eerdere verwachtingen. De kernnettoschuld exclusief IFRS 16-leaseverplichtingen is naar alle waarschijnlijkheid minder dan € 350 miljoen (FY20: € 457 miljoen) en de hefboomratio lager dan 2,5x, welke wordt gedreven door sterke handelsprestaties en Covid-19 cash-acties inclusief belastinguitstel. Uitzonderlijke posten zijn naar verwachting in overeenstemming met eerdere richtlijnen, met de toevoeging van een mogelijke niet-contante waardevermindering van goodwill bij de kleine Maltha-dochter van minder dan € 10 miljoen.

Nieuwe Directeur
We zijn verder ook verheugd met de benoeming van Marc den Hartog tot Managing Director Commercial Waste Nederland per 1 april 2021. Marc is afkomstig van Corbion NV en heeft uitgebreide ervaring in innovatie en duurzaamheid.

Vooruitzichten
Ondanks de sterke prestaties van de Groep in FY21, blijft de Raad in dit stadium voorzichtig met betrekking tot de vooruitzichten voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2022, gezien de onzekerheid over de uiteenlopende effecten van het beëindigen van lockdown-beperkingen, recyclingprijzen en een mogelijke vertraging in de late cyclus in de bouwsector.

Op langere termijn blijft de overgang naar meer recycling ons bedrijfsmodel ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen bieden naar verwachting aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten. Wij blijven ervan overtuigd dat onze drie strategische groei-initiatieven – winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze innovatiepijplijn – voor een aanzienlijke extra winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna.