Renewi rapporteert verdere vooruitgang op het gebied van MVO en ambitieuze doelstellingen vanuit zijn sleutelpositie in de groeiende circulaire economie

Het internationale waste-to-productbedrijf, Renewi plc (LSE: RWI) rapporteert voor het jaar eindigend op 31 maart 2018 een verdere vooruitgang op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en kondigt daarbij ambitieuze nieuwe doelstellingen aan in het eerste MVO-rapport over het eerste volledige jaar als één Renewi dat vandaag is gepubliceerd.

De drijfveer van Renewi’s MVO-activiteiten is het doel om gebruikte materialen een tweede leven te geven. Dit doel plaatst duurzaamheid in het hart van wat Renewi doet en maakt het bedrijf een belangrijke speler binnen de circulaire economie. De MVO-activiteiten van Renewi omvatten drie duidelijke speerpunten: het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van zijn mensen, het beschermen en behouden van de planeet en het opbouwen van nauwe banden met de lokale gemeenschappen. In samenhang met de nieuwe waarden, dienen de nieuwe MVO-ambities van Renewi als richtlijnen voor de uitvoering van zijn waste-to-product missie en visie.

Het bedrijf heeft het ongevallencijfer voor langer dan drie dagen verbeterd met 14%, ook het bijna-ongevallen preventiecijfer werd verhoogd naar 83%. Renewi heeft vandaag aangekondigd de veiligheidsnormen te willen verhogen tot de beste in zijn branche en te streven naar het bereiken van soortgelijke veiligheidsniveaus als in de bouw en in de industrie, die het in het algemeen veel beter doen op het gebied van veiligheid dan de afvalsector. Het bedrijf richt zich ook op diversiteit en gelijkheid door het aantal vrouwelijke medewerkers te verhogen, naast het toenemende aantal vrouwen in de directie en de raad van bestuur.

Renewi staat voor duurzaamheid, vooral als het gaat om de hoeveelheden secondaire grondstoffen en energie die het produceert. Het afgelopen jaar heeft Renewi een hoger percentage van het verwerkte afval hergebruikt en teruggewonnen, met een toename van het hergebruik- en terugwinpercentage tot 89%. Renewi levert zijn klanten toegevoegde waarde door de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren en de recycling te maximaliseren. Renewi blijft op deze koers voortgaan en gaat daarnaast de komende jaren programma’s ontwikkelen om de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.

Een ander speerpunt van Renewi is het opbouwen van sterke banden met lokale gemeentes en het introduceren van innovaties om gemeentes te helpen naar een duurzamere toekomst. Het bedrijf richt zich op het minimaliseren van de gevolgen van zijn activiteiten en het heeft het afgelopen jaar 37% minder meldingen van milieuklachten mogen rapporteren.

Naast de huidige MVO-doelstellingen voor 2020, heeft Renewi verdere doelstellingen aangekondigd die in 2023 gerealiseerd moeten zijn. Deze nieuwe doelstellingen ondersteunen Renewi’s innovatieve Green Finance Framework en stellen het bedrijf in staat te profiteren van lagere rentetarieven door de volgende doelen te behalen:

  • Totaal recycling- en terugwinpercentage van 91% (89% in 2017/18)
  • 50% van het wagenpark moet voldoen aan de Euro VI norm (24% in 2017/18)
  • 0,220 beperking van de CO2-uitstoot (0,214 in 2017/18)
  • 1,130 >3-daags ongevallenpercentage (1,505 in 2017/18)
  • 3,05 liter brandstof gebruikt per ingezamelde ton afval (3,15 in 2017/18)

Peter Dilnot, CEO van Renewi, stelt:
“Onze missie om een duurzame wereld te creëren vormt de basis van onze besluiten en de acties die we ondernemen. Het doet mij veel plezier te kunnen rapporteren dat we op de goede weg zijn met onze MVO-doelstellingen. Door nauwe samenwerkingen met onze klanten en toeleveranciers kunnen onze mensen elke dag opnieuw onze MVO-doelstellingen waarmaken. Het is absoluut hun toewijding aan en passie voor onze visie – Afval bestaat niet – die de basis vormt voor onze centrale rol in de groeiende circulaire economie. We verheugen ons erop om komend jaar dit werk voort te zetten en om een verschil te maken voor onze mensen, planeet en de gemeentes waarvoor we ons elke dag inzetten.”

Het volledige MVO-rapport van Renewi is te vinden op de bedrijfswebsite: www.renewiplc.com
Eind juli is dit document ook beschikbaar in het Frans en Nederlands.