Renewi Q1 trading update

Renewi plc (LSE: RWI) kondigt haar eerste kwartaal trading update aan voor de drie maanden eindigend op 30 juni 2020.

Handel
De handel in het eerste kwartaal van FY21 liep voor op de initiële aangepaste verwachtingen van de Raad van Covid-19, met een totale impact op de winst over de periode van € 12 miljoen vergeleken met de eerder voorspelde € 20 miljoen, wat een sterke kasprestatie ondersteunt zonder netto uitstroom tijdens de periode Lockdown.

De volumes van Commercial Waste Nederland zijn gedurende het kwartaal gestaag verbeterd. De kernvolumes voor het kwartaal waren 6% lager dan vorig jaar. Volumineus afval en bouwvolumes bleven veerkrachtig, wat de verminderde inzamelingen van rolcontainers compenseerde, die verbeterden van 30% lager dan vorig jaar in april tot 15% lager dan in juni. De volumes van Commercial Waste Belgium verbeterden ook tijdens het kwartaal van 35% lager dan in april vorig jaar tot 21% lager in mei en 15% lager in juni. Het verdere herstel van het volume tijdens het tweede kwartaal en de rest van het boekjaar blijft afhankelijk van de succesvolle versoepeling van de lockdown-beperkingen, ook in specifieke sectoren zoals de horeca, en de snelheid en omvang van het economisch herstel.

De prijzen voor gerecycled papier stegen in april en mei kort, maar zijn sindsdien gedaald, de metaalprijzen zijn in mei fors gedaald. Met genoegen kondigden we een ondertekende overeenkomst aan met Shell en Nordsol om verouderde voedselverspilling om te zetten in bio-LNG, een belangrijke eerste stap in het creëren van een nieuwe markt voor koolstofarme brandstof in Nederland.

De nieuwe divisie Mineralz & Water presteerde iets beter dan verwacht. De inname bij geldautomaten is iets vertraagd, vooral voor de waterkant en pyro. Het volume van de bodemverwerking is gestegen tot 35% van de capaciteit, en een verdere toename is waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar, aangezien nieuwe capaciteit wordt aangevraagd voor de verwerking en opslag van vulstof, zand en grind. De volumes bij Mineralz daalden in april fors, maar herstelden zich goed in mei en juni.

Specialties presteerde in lijn met onze verwachtingen. Coolrec heeft de Belgische en Franse faciliteiten heropend die in april moesten sluiten wegens gebrek aan inkomend afval. Voor Maltha zal de vraag naar glasscherven naar verwachting op een verlaagd niveau blijven, vooral in Frankrijk en Portugal. Zoals eerder aangegeven, zag Municipal een lager inkomen, terwijl de recyclingcentra voor huishoudelijk afval in april en mei gesloten waren; deze zijn in juni heropend.

Kostenplannen die in alle bedrijven zijn ingevoerd, hebben geleverd zoals verwacht, met meer dan € 10 miljoen bespaard in het kwartaal door snelle kostenmaatregelen. Zoals eerder aangekondigd, zullen maatregelen om de bedrijfskosten en investeringen te verminderen en de cashflow te optimaliseren, tijdens het lopende boekjaar meer dan € 60 miljoen aan cash besparen.

Cash en hefboomwerking
De kernnettoschuld op 30 juni 2020 was € 413 miljoen, een verbetering van € 44 miljoen ten opzichte van € 457 miljoen op 31 maart 2020. Gecorrigeerd voor het voordeel van € 50 miljoen (€ 6 miljoen in maart 2020) van overheidsmaatregelen om de btw en de loonbelasting in het volgende kwartaal uit te stellen dit betekende nog steeds een onderliggende cashneutrale prestatie, die een sterke controle van het werkkapitaal en de kapitaaluitgaven weerspiegelt. De resulterende hefboomwerking aan het einde van het kwartaal was minder dan 3,0x (3,2x gecorrigeerd voor uitstel van belastingheffing), met aanzienlijke ruimte ten opzichte van de aangepaste bankconvenanten van de Groep van 5,5x tot september 2020, die vervolgens toenemen tot 6,0x tot maart 2021.

Outlook
Ondanks de bemoedigende start van het jaar, blijven de vooruitzichten voor FY21 afhankelijk van de aard en timing van de opheffing van de resterende lockdown-beperkingen en de snelheid van het economisch herstel. We blijven alert op het potentieel voor een afname van laatcyclische activiteiten zoals de bouw. We ontwikkelen ook plannen om verdere kostenbesparende maatregelen te versnellen als de volumes zich niet op het verwachte niveau herstellen.

Op langere termijn zijn afvalvolumes doorgaans veerkrachtig door middel van economische cycli en de overgang naar meer recycling blijft een sterke structurele groeimotor op lange termijn voor de Groep. Het herstel van de winst bij ATM en ons Renewi 2.0-programma zal naar verwachting de aanhoudende toekomstige winstgroei verder ondersteunen.