Renewi maakt eigen rolcontainers volledig circulair

Unieke ketensamenwerking met ESE, Sulo en KRN boekt succes

Toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi gebruikt in Nederland vele tienduizenden rolcontainers voor de inzameling van afval. Nieuwe blauwe rolcontainers die Renewi inzet, zijn voortaan circulair: gemaakt van kunststof dat door Renewi zelf wordt ingezameld.

Renewi wil vanuit haar visie de middelen die het zelf gebruikt voor haar activiteiten, zo veel mogelijk circulair maken. Rolcontainers werden al deels gemaakt van kunststofrecyclaat afkomstig vanuit diverse bronnen maar Renewi wilde een stap verder. Daarom is Renewi in samenwerking met producenten ESE en Sulo en ketenpartner KRN, aan de slag gegaan om rolcontainers voortaan te maken van ‘eigen’ kunststofrecyclaat.

De ‘circulaire rolcontainer’ wordt gemaakt van oude rolcontainers en overig kunststofrecyclaat. Renewi levert een equivalent van het tonnage dat jaarlijks benodigd is om Renewi-rolcontainers te produceren, via KRN aan bij de twee rolcontainerproducenten. Beide leveren momenteel rolcontainers aan Renewi en gebruiken voortaan dit kunstofrecyclaat voor de productie van rolcontainers.

De uitdaging was om het productieproces van rolcontainers door te ontwikkelen zodat ook een Renewi-blauwe rolcontainer gemaakt kon worden. Voorheen was dit enkel in donkere kleuren (grijs, zwart) mogelijk. Zowel ESE als Sulo zijn hierin geslaagd. Het aanleveren van kwalitatief hoogwaardig kunststof granulaat is daarbij van belang en met de inzet van KRN als ketenpartner, is dat geborgd.

Dit betekent dat Renewi in Nederland alleen nog maar nieuwe rolcontainers uitlevert, die gemaakt zijn van haar eigen kunststofrecyclaat. Otto de Bont, Managing Director van Renewi Nederland vertelt: “Als waste-to-product bedrijf vinden we het belangrijk ook onze eigen activiteiten duurzaam uit te voeren. De circulaire rolcontainer is daar een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd laat het zien dat door een goede samenwerking in de keten, ook daadwerkelijk resultaat behaald wordt. En daar ben ik trots op!”