(foto: van/via Renewi)

Renewi Organics heeft op haar locatie in Amsterdam een nieuwe over-de-datum producten (ODP) installatie in gebruik genomen. De nieuwe ODP lijn aan de Sardiniëweg verwerkt sneller als ook  meer materialen, waarbij ook de kwaliteit van de gerecyclede materialen hoger ligt. Met de inzet van de nieuwe installatie verwerkt Renewi op jaarbasis ruim 65.000 ton organische reststromen tot nieuwe grondstoffen. Deze installatie ontvangt en verwerkt de over-de-datum producten met als doel er uiteindelijk BIO-LNG en BIO-CO2 van te produceren en warmte of elektriciteit mee op te wekken.

Renewi Organics richt zich op de verwerking van organische reststromen waaronder ook over-de-datum producten; producten die niet verkocht zijn voor de uiterste verkoopdatum. De nieuwe lijn verwerkt ook swill, etensresten, bijvoorbeeld uit restaurants en supermarkten. De nieuwe hypermoderne verwerkingsinstallatie verwerkt tot 60 ton voedselafval per uur.

Nieuwe locatieDe ODP-lijn is gebouwd in een nieuwe Renewi hal aan de Sardiniëweg 3 in Amsterdam en biedt ruimte om gericht op de toekomst in verwerkingsvolume te groeien. “Voor deze nieuwe lijn is een systeem ontwikkeld dat voldoende capaciteit heeft zodat het continu draaien kan”, aldus Erik Goldberg, Manager Organics van Renewi. “Continuïteit in productie is erg belangrijk om zo de aanvoer voor het vergistingsproces te waarborgen. De investering in de ODP-lijn past in ons eigen ambitieuze plan om het Renewi’s recyclingpercentage tegen 2025 te verhogen van 65% naar 75%. Het doel daarbij is om zoveel mogelijk waarde uit afval te halen en hiermee een substantiële bijdrage te leveren aan de circulaire economie.”

Extra duurzame voordelen
De verwerkte ODP-stroom wordt in een eigen vergistingsinstallatie op dezelfde locatie verder vergist. Tijdens dit vergistingsproces ontstaat er BIO-gas, waarvan een deel wordt terug geleverd aan het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk. Dit voorziet ruim 12.000 huishoudens van elektriciteit en warmte. Een ander product dat hieruit wordt gemaakt is BIO-LNG, een duurzame transitie brandstof die gewonnen wordt uit het biogas van de organische reststromen. BIO-LNG zorgt voor een flinke reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van reguliere brandstoffen en wordt ingezet ter verduurzaming van onder andere het zware wegtransport.

Geuremissie
Om in de omgeving mogelijke geuremissie zo veel mogelijk te beperken is ODP-hal uitgerust met speciale geurfilters. Dit zijn actieve koolfilters die de lucht uit de hal afzuigen en filteren voordat het terug de buitenlucht in gaat.