Renewi investeert in kunststofrecycling

Marion Slegers met Collegas op de locatie waar de nieuwe kunststoflijn gebouwd wordt (Foto: van/via Renewi)

Het waste-to-productbedrijf Renewi investeert miljoenen in een nieuwe lijn voor kunststofrecycling in Acht, bij Eindhoven. Het doel is om in 2023 met behulp van geavanceerde technologieën nog meer plastics te verwerken tot nieuwe grondstoffen en tegen betere kwaliteit.

Renewi geeft een tweede leven aan gebruikte materialen. Kortom Renewi verkrijgt waarde uit afval. Op dit moment geeft Renewi aan 66,5% van het totaal inkomend afval een tweede leven, maar het doel is om het recyclepercentage te verhogen naar 75%. Binnen dit Mission75 programma zijn er tal van innovatieprojecten om dit doel te behalen. Eén daarvan is het realiseren van een nieuwe recyclinglijn voor harde kunststoffen in Acht. Met deze nieuwe lijn kan Renewi niet alleen meer maar ook beter recyclen.

Duurzamer alternatief
Renewi kiest niet voor een eenvoudige ‘upgrade’ van de recyclinglijn. De voorkeur gaat namelijk uit naar een veel duurzamer alternatief. “Wij willen waardevol kunststofafval niet verloren laten gaan”, zegt Eric Pero, Director Operations, en zo ontstond het innovatieproject Plastics Acht. “We gaan tegen de 70% recyclen in plaats van de huidige 60% én tegen veel betere kwaliteit. Investeren in een volledig nieuwe recyclinglijn moet Renewi namelijk in staat stellen om niet alleen hoogwaardige kunststoffen, zoals een harde kunststoffenmix vanuit onder andere milieustraten te recyclen, maar ook laagwaardigere harde kunststoffen. Deze vaak meer vervuilde kunststoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit en bouw, sloop en bedrijfsafval, worden soms nog verbrand. En dat is zonde, zeker omdat hergebruik wél mogelijk is met de juiste middelen”, aldus Pero.

Zuiverdere kwaliteit
Naast het recyclen van hoog- en laagwaardige kunststofstromen, zal de nieuwe recyclinglijn in Acht ook een hogere kwaliteit van meerdere van elkaar gescheiden soorten harde kunststoffen gaan leveren. De nieuwe lijn zal circa 98% zuiverheid opleveren. Op deze manier kunnen afnemers het harde kunststoffen-maalgoed straks direct opnemen in hun eigen productieproces. Hiermee gaan we naar verwachting een mooie en betere standaard neer zetten voor harde kunststof recycling.

CO2-reductie
“Met de verbeteringen en vernieuwingen die wij in onze producten en processen doorvoeren, willen wij onze bijdrage leveren aan de doelstelling van een klimaat neutrale samenleving. Circulariteit is daarbij heel belangrijk. Het mooie is dat we meer stromen hoogwaardiger gaan recyclen. Hiermee besparen we volume dat gestort en verbrand wordt. Dan haal je écht waarde uit je afval. Door toevoegen van extra sorteer- en zuiveringsstappen, kunnen we dus meer van het inkomend materiaal recyclen en voorkomen we onnodig transport. Deze aanpak moet resulteren in een flink milieuvoordeel, met een CO2-reductie van 6.200 ton equivalent per jaar. Dit staat gelijk aan 31.931.330 kilometer autorijden en dat is ongeveer 9.699 keer op en neer van Amsterdam naar Rome”, zegt Eric Pero.

Extra banen
“Ik ben trots om samen met mijn collega’s deel uit te maken van dit proces”, zegt Marion Slegers, medewerkster kunststofbewerking, “en kijk uit naar een volledig draaiende recyclinglijn. De bouw van de nieuwe installatie zal rond de zomer beginnen en is midden 2023 volledig operationeel. Er zullen extra medewerkers aangenomen worden om de recyclinglijn te bemensen.” En als het dan straks 2023 is, zijn we er dan? “Nee hoor, het vernieuwingsproces houdt daarmee niet op. Wij denken dat er nog meer kunststof materiaalstromen zijn die we kunnen terugbrengen als grondstof. Dit zal hopelijk leiden tot een wisselwerking in- en extern”, zegt Eric Pero.