Renewi en ENGIE bouwen hoogste windturbine van België in Gent

Energieproducent ENGIE en waste-to-product organisatie Renewi hebben een vergunning verkregen voor de bouw van een windturbine op het terrein van Renewi in de haven van Gent. De vergunning is geldig voor een windturbine met een maximale tiphoogte van 242,5 meter – de hoogste tot nu toe op het Belgische vasteland. Dankzij deze turbine zal Renewi ongeveer 75% van zijn elektriciteitsbehoefte kunnen dekken met lokaal geproduceerde hernieuwbare stroom.

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windturbines te bouwen, aangezien de ter plaatse opgewekte hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks gebruikt kan worden door de lokale industrie. Ook de vestiging van afvalverwerkings- en recyclagebedrijf Renewi aan de Moervaartkaai in de Gentse haven zal worden uitgerust met een windturbine van de nieuwste generatie.

Groter en performanter
Dankzij snelle technologische ontwikkelingen worden windturbines steeds groter en efficiënter, wat het mogelijk maakt om het hernieuwbare energiepotentieel van bedrijventerreinen zoals dat van Renewi optimaal te benutten. Daarom hield ENGIE rekening met de dimensies van de nieuwste en grootste modellen van windturbines voor gebruik op vasteland en vroeg het een vergunning aan voor een windturbine met een tiphoogte van 242,5 meter en 155 meter rotordiameter.

13 000 000 kilowattuur
De nieuwe windturbine van om en bij  de 4,5 MW zal naar verwachting jaarlijks zo’n 13 000 000 kilowattuur elektriciteit opwekken, wat ongeveer overeenkomt met het jaarverbruik van 4300 gezinnen. Renewi zal ca. 75% van zijn elektriciteitsverbruik rechtstreeks kunnen afnemen van de windturbine – goed voor een besparing van ca. 5200 ton CO2, het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van ca. 2600 dieselwagens.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “ENGIE, de grootste hernieuwbare elektriciteitsproducent in België, heeft zich geëngageerd om een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een koolstofneutrale toekomst en koestert ambitieuze doelstellingen: tegen 2030 willen we 1000 MW aan windenergiecapaciteit op land hebben. Dankzij onze samenwerking met Renewi komen we alvast een stapje dichterbij de realisatie van die doelstelling.”

“Onze recycling- en terugwinningsactiviteiten mogen dan wel een mooi voordeel van vermeden CO2-uitstoot opleveren, toch erkennen we de noodzaak om de CO2-impact van onze eigen activiteiten zoveel mogelijk te verminderen. Waste-to-product zonder CO2-impact is dan ook één van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die we tegen 2050 willen behalen”, zegt Wim Geens, Managing Director van Renewi België.

Operationeel in 2023
Momenteel is ENGIE volop bezig met het maken van de detailstudies voor de bouw van de windturbine. Rekening houdend met de langere levertermijnen voor windturbineonderdelen zullen de bouwwerken naar verwachting starten in de 2de helft van 2022. De indienstname van de windturbine staat gepland in het 1e kwartaal van 2023.

Buurtbewoners en werknemers kunnen delen in de opbrengst
De medewerkers van Renewi en de buurtbewoners zullen de kans krijgen om aandelen in de windturbine te verwerven via Electrabel CoGreen, de coöperatieve vennootschap van ENGIE.

Elk jaar kunnen zij een dividend ontvangen afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door hun windturbines. In 2020 werd een dividend met een gemiddeld rendement van 5,03% uitgekeerd, wat de vooropgestelde indicatieve doelstelling van 3% ruimschoots overtreft. Meer details over de participatiemogelijkheden worden later nog gecommuniceerd.

ENGIE, de grootste producent van hernieuwbare energie in België
Als grootste producent van hernieuwbare elektriciteit in België heeft ENGIE belangrijke ambities op het vlak van windenergie. Tegen 2030 wil ENGIE 1000 MW aan windenergie op land ontwikkelen. Vandaag beschikt ENGIE al over 836 MW aan hernieuwbare productie-capaciteit, waarvan 461 MW aan onshore windenergie. Nog eens 57 MW is in aanbouw en 37 MW is vergund en vrij van beroep.