REMONDIS neemt de afvalactiviteiten van Rutgers Milieu in Doetinchem over

REMONDIS heeft, met terugwerkende kracht per 1 december, de afvalinzameling en verwerking van branchegenoot Rutgers Milieu B.V. uit Doetinchem overgenomen. Rutgers Milieu is ontstaan vanuit de gedachte dat afval zowel efficiënt als duurzaam te recyclen is. In nauwe samenwerking met haar klanten implementeert Rutgers innovatieve concepten die hieraan een bijdrage leveren.

Sinds 2007 is Rutgers Milieu actief in de inzameling en bewerking van diverse afvalstromen. Kunststof is één van deze stromen, deze zamelt Rutgers in en verwerkt zij weer tot grondstof voor nieuwe producten. Ontwikkeling en innovatie staat centraal binnen Rutgers. Ze zijn gespecialiseerd in de het demonteren en afvoeren van afgekeurde blusmiddelen. Van het bluspoeder dat vrijkomt maakt Rutgers een meststof. Rienko Rutgers, directeur en eigenaar van Rutgers Milieu geeft aan: “REMONDIS is voor ons een logische keuze. We willen ons verder specialiseren in de nichemarkt van brandblusserontmanteling en verwerking van kunststoffen. Hier ligt ons specialisme en hier willen we ons op focussen. REMONDIS kennen wij als een bedrijf uit de regio waar we reeds mee samenwerken. Op basis van die samenwerking was de verkoop van de afval-inzamelactiviteiten een logische keuze en nog belangrijker de beste optie voor onze klanten.” Jan Kempers, regiodirecteur REMONDIS Nederland: ”We zijn blij met de overname van de klanten van Rutgers Milieu. Qua klantbenadering zijn beide bedrijven erg compatibel. We hebben ook een sterke regionale betrokkenheid en kunnen door ons totaalpakket aan diensten een meerwaarde leveren. Momenteel vindt de implementatie plaats en deze verloopt voorspoedig.”

REMONDIS is sinds de oprichting in 1934 uitgegroeid tot één van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling. REMONDIS is 100% dochter van de RETHMANN Groep. Het familiebedrijf is in Nederland actief onder de namen REMONDIS, Rhenus en Saria. Ondanks het feit dat REMONDIS in meer dan 35 landen actief is, heeft REMONDIS een grote regionale betrokkenheid. Wereldwijd rekenen meer dan 30 miljoen burgers op de dienstverlening van de REMONDIS Groep. De waarden van het familiebedrijf vormen al tientallen jaren een solide fundament voor innovatie en groei.