Reisswolf als eerste in Nederland live met AMCS Platform

Reisswolf, onderdeel van Van Munster Recyclers, is als eerste in Nederland live met AMCS Platform. Het ultramoderne, schaalbare platform optimaliseert alle operationele bedrijfsprocessen van afvalinzamelaars en -verwerkers. Met de migratie naar Platform heeft Reisswolf ook internationaal een primeur.

Het bedrijf is wereldwijd de eerste die tegelijkertijd integraal live gaat met drie oplossingen van Platform: AMCS Enterprise Management (ERP), AMCS Fleet Planner en AMCS Mobile Workforce

Reisswolf heeft met AMCS Platform alle operationele processen geautomatiseerd voor de papierinzameling, -recycling en archiefvernietiging, het optimaliseren van de inzamelroutes en het mobiel uitvoeren van de ledigingsorders. De software is Nederlandstalig en afgestemd op de specifieke Nederlandse situatie. AMCS ondersteunt ook certificering van de ingezamelde en vernietigde archieven. Daarmee voldoet Reisswolf aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

AMCS Enterprise Management (ERP)
De ERP-oplossing van AMCS Platform automatiseert het complete ordermanagement van Reisswolf, inclusief het contractmanagement met de ledigingsfrequentie van de containers en de orderaanname. De diversiteit in klantcontracten en ledigingsmomenten is groot. “Daardoor is het inzamelpatroon zeer dynamisch, zeker in combinatie met de ad-hoc orders,” zegt directeur Harold van Munster van Reisswolf.

AMCS Fleet Planner
Die inzameldynamiek vraagt volgens hem om een dynamische planning. “AMCS Fleet Planner biedt de oplossing om alle ledigingsorders te plannen en de inzamelroutes te optimaliseren. Orders worden vanuit AMCS ERP doorgeschoten naar Fleet Planner voor de planning en automatische route-optimalisatie. De planning kan orders real-time volgen en waar nodig bijsturen, bijvoorbeeld door een spoedorder direct aan een wagen toe te wijzen. Fleet Planner biedt Reisswolf de mogelijkheid om een belangrijke kritische prestatie-indicator te monitoren: het aantal tonnen per gereden kilometer. Vooral hierdoor is route-optimalisatie van toegevoegde waarde voor het bedrijf,” aldus Van Munster.

AMCS Mobile Workforce
De door Fleet Planner geoptimaliseerde routes worden automatisch doorgezet naar de tablet van de chauffeur. Tijdens de ledigingsroute wisselt AMCS Mobile gegevens uit met AMCS ERP. Van Munster: We kunnen daardoor nog nauwkeurigere gegevens monitoren, zoals het aantal ledigingen, gereden kilometers en de ingezamelde tonnages. Met AMCS hebben we zo nog meer mogelijkheden om te beantwoorden aan de dynamiek van de klantvraag. Omdat het complete proces is gedigitaliseerd, zijn er ook vrijwel geen papieren documenten meer nodig. De chauffeur rijdt daardoor bijna helemaal papierloos.”

Livegang resultaat van samenwerking Reisswolf en AMCS
“De livegang bij Reisswolf is belangrijk voor de Nederlandse markt”, zegt Wout Krist, senior projectmanager bij de AMCS Group. “Daarmee bewijst de end-to-end oplossing zich in Nederland zowel voor afvalinzamelaars als voor -verwerkers. We zijn dan ook erg trots op het resultaat dat het team van Reisswolf en AMCS heeft bereikt. De inzet en betrokkenheid van Reisswolf was daarin doorslaggevend. Vooral door die krachtenbundeling kijken we allemaal met plezier op het project terug.”

AMCS Platform
Het AMCS Platform is ontworpen op basis van de ervaringen van duizenden afval- en recyclingbedrijven over de hele wereld en is geïnspireerd door wereldwijde markttrends. Platform stimuleert automatisering en optimaliseert alle operationele bedrijfsprocessen. Het ultramoderne, schaalbare platform combineert branchespecifieke software met de allerbeste optimalisatiemogelijkheden en innovaties onder meer op het gebied van e-commerce.

AMCS Platform bestaat uit zes oplossingen, waaronder Enterprise Management, Intelligent Optimisation met Route Plannner en Fleet Planner, Mobile Workforce, Vehicle Technology, Digital Engagement en Analytics. De zes oplossingen passen als een puzzel naadloos in elkaar en vormen zo de unieke end-to-end geïntegreerde SaaS-oplossing voor de afval- en recyclingindustrie.