BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS nodigen u van harte uit voor het inmiddels tiende Recyclingsymposium op woensdagochtend 16 november 2022 in de Evenementenhal in Gorinchem. Het Recyclingsymposium vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Vakbeurs Recycling en wordt mede mogelijk gemaakt door Afvalgids.

Wat kunt u verwachten?
We hebben een aansprekend en interessant programma voor u. Dagvoorzitter Marieke van der Werf introduceert in het 1e gedeelte van het symposium sprekers van de SER, het Ministerie van IenW en TU Delft over het thema: “Grip op Grondstoffen”. In het tweede gedeelte wordt in een paneldiscussie tussen slopers, bouwers en recyclers de relatie tussen hergebruik, recycling en Circulaire Economie uitgediept. De uitreiking van de Student recycling Award 2022 is een vast onderdeel van het Recyclingsymposium waarin jonge wetenschappers hun onderzoeken delen en hun ideeën voor de toekomst laten zien.

We sluiten het Recyclingsymposium zoals gebruikelijk af met een lunch die u wordt aangeboden door de organisatie en sponsoren van het Recyclingsymposium.

Mis het niet en meld u aan!
BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS nodigen u graag uit om deel te nemen aan het Recyclingsymposium, een mooie gelegenheid om ook uw collega’s uit de branche weer fysiek te ontmoeten. Binnen het programma en ook aansluitend op de Vakbeurs Recycling (toegang is gratis) is er voldoende gelegenheid om te netwerken. U kunt u aanmelden via www.recyclingsymposium.nl

Voor leden en donateurs van de organiserende verenigingen is de toegang gratis. Aan overige geïnteresseerden vragen wij een bijdrage van € 100,= exclusief BTW. Vooralsnog gelden er nog geen coronamaatregelen. Dit betekent dat het maximaal aantal inschrijvingen is vastgesteld op 300.

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op www.recyclingsymposium.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden.
We zien u graag op woensdag 16 november in Gorinchem!