Recyclingsymposium 2015 groeit

Op 4 november vond voor de 4e keer het Recyclingsymposium plaats in de Evenementenhal te Gorinchem. Een naar volwassenheid gegroeid symposium met goede sprekers, inhoudelijke lezingen en een treffend slot van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, die constateert dat de eerste generatie aantreedt die kan kiezen voor de combinatie tussen “geld verdienen en goed doen”.
Met een kleine 200 bezoekers en topsprekers met interessante lezingen en onder bezielende leiding van Marieke van der Werf kan het Recyclingsymposium 2015 “De circulaire stad als businesscase” – winst voor milieu en maatschappij – als zeer geslaagd worden omschreven.

De in Zuid Afrika geboren Duzan Doepel beet om 9.30 uur het spits af met “schaarste leidt tot innovatie” en passeerden er voorbeelden van hoe de architect een nadrukkelijke invloed op de circulaire stad heeft en ten aanzien van social return en kosten veel winst boekt. Zo zal het Nieuwe Dorp te Arnhem “Circulair en inclusief’ gebouwd gaan worden. Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy stelde recycling voor als een soort reïncarnatie, waarbij een stukje van een oud Viking zwaard mogelijk wel eens in een blikje van vandaag zou kunnen zitten. Hij gaf een interessante blik op de onstuimige Europese ontwikkelingen ter stimulering van de circulaire economie. Op gemeentelijk niveau wist wethouder Frits Huis van Almere op een zeer plezierige wijze de aandacht op zich te vestigen met een “upcyclecentrum” voor de toekomst en de ambitie van Almere dat in 2020 niet meer dan 50 kg per inwoner wordt geproduceerd. De heer Cor Luykx van Cure Afvalbeheer schetste de toekomst van Eindhoven en omgeving waar met gebruikmaking van “REnescience”, slimme nascheiding met enzymen, zonder kostenstijging tot 70% recycling gekomen zal worden.

Na een muzikaal intermezzo van Eric Schoones, die de experts in de zaal verbaasde met de getoonde Bio-golfbal van aardappelschil, trad met enige gevoel voor contrast Harmen Smid, algemeen directeur CEO van Cementbouw aan. Secundaire grondstoffen concurreren met primaire, aldus Smid. Daarvoor is de overheid als grote opdrachtgever van belang, evenals continuïteit, kwaliteit en lokale beschikbaarheid van recyclinggranulaat als ook een flexibele instelling van de betonproducent met op de markt afgestemde betonmengsels. Coen Kolthof van Inverko zette een nog jonge kunststofrecyclingindustrie neer als een niet meer weg te denken schakel van de circulaire economie. Standaardisatie zou volgens hem mogelijk de nodige stimulans geven.

Prins Carlos de Bourbon de Parme benadrukte als laatste spreker de high lights van de sprekers en prees het goed werkende Nederlandse samenwerkingsmodel van de agro- en watersector. Iets waar het buitenland zo jaloers op is en voor het mogelijk grootste wordende exportproduct van Nederland ·- de circulaire economie – wel eens van groot belang zal blijken te zijn. Naar de overheid wijzend gaf de prins, voortrekker van de Nederland hotspot circulaire economie, aan dat bedrijven niet bang zijn voor verandering maar wel voor onzekerheid en hij hield de zaal het belang van het durven dromen voor.

Het Recyclingsymposium georganiseerd door BRBS Recycling, EVAQUA, FHG, NVRD met media partners De Afvalgids en Recycling Benelux voorzag in een behoefte.